Image Map

Genel Başkanımız Kani Beko “Emekli Çalıştayı”na katıldı

Emekli Sen sendikamızın düzenlediği, 9 Aralık 2017 tarihinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonunda yapılan Emekli Çalıştayı’na DİSK Genel Başkanı Kani Beko da katıldı
Emekli Sen Genel Sekreteri Nevin Kızılöz’ün, katılımcıları selamlaması ve saygı duruşuna çağırmasıyla başlayan çalıştayın açış konuşmasını Genel Başkan Veli Beysülen yaptı.

Çalıştay’da DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun yanı sıra,  KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, Demokratik Sol Parti genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürer, Halkların Demokratik Partisi Ankara Milletvekili TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder yaptıkları konuşmalarla katılımcıları selamladılar.

Çalıştaya DİSK Ankara Bölge Temsilcisi ve Dev Maden-Sen Genel başkanı Tayfun Görgün, Sosyal -İş Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk, BTO-Sen Genel Başkanı Ayvaz Şeker da destek verdi.

Moderatörlüğünü TTB Merkezi Konseyi Üyesi  Doç. Dr. Deniz Dülgeroğlu’nun yaptığı, “Yadsınamaz Gerçek Yaşlanıyoruz” başlıklı 1. oturumda Oönceki dönem TTB Merkez Konseyi Başkanı Opr.Dr.Beyazıt İlhan, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi, Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi GEBAM Müdürü Prof.Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prıf.Dr.Banu Cangöz sunuşlarını gerçekleştirdiler.

Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde, eski milletvekili, Emekli Sen sendikamızın kurucusu, hukukçu Kamil Ateşoğulları örgütlenme özgürlüğü üzerine bir sunuş yaptı.  Ateşoğulları’nın sunumundan sonra, yine kendisinin moderatörlüğünde “Bütçe, Sosyal Politikalar ve Emekliler” başlıklı 2.Oturumda Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Aziz Konukman ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özuğurlu sunuşlarıyla çalıştaya katkıda bulundular.

ITUC ETUC