Image Map

İstanbul’da “OHAL değil Demokrasi” forumu

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) yürüttüğü “OHAL değil, demokrasi istiyoruz” kampanyası kapsamında İstanbul’da bir forum düzenlendi. Karaköy’de bulunan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirilen forumda, OHAL’in yarattığı tahribat gözler önüne serildi, OHAL’in derhal kaldırılması gerektiği vurgulandı. OHAL rejimine karşı ortak mücadele vurgusunun öne çıktığı forumda, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Cevahir Efe Akçelik birer konuşma yaptı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, “darbe ile mücadele” adı altında tüm demokratik hakların ortadan kaldırıldığına dikkat çekti. OHAL’in büyük bir kıyıma neden olduğuna dair örnekler veren DİSK Genel Başkanı Kani Beko OHAL gerekçesiyle işten atılan işçilerin gidecek mahkemelerinin bile olmadığına dikkat çekti. İzmir’de düzenlenecek olan “OHAL değil demokrasi” mitininginin yasaklandığını söyleyen Kani Beko, yine OHAL bahanesiyle taşeron işçilere güvenlik soruşturması ile kadro verileceğine dair açıklamalara da şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bu insanlar yıllardır yaptıkları işi yapmaya devam edecekler. Bu insanlar işe girerken adli sicil kayıtlarını verdiler. Bugüne kadar güvenlik sorunu olmadı da kadroya alınca mı güvenlik sorunu olacak! Bunun bir bahane olduğu çok açık. Maalesef OHAL, kadrolaşma için kullanılacak. Kadro beklerken işsiz kalms endişesi işçiler arasında çok yaygın.”

Dört kurum adına yapılan konuşmaların ardından, demokratik kitle örgütlerinden ve siyasi partilerden temsilciler OHAL’e karşı mücadeleyle ilgili görüşlerini paylaştılar.

ITUC ETUC