Image Map

TAŞERON İŞÇİLER BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞAYACAK! AYRIMSIZ ve EŞİT KADRO İSTİYORUZ!

TAŞERONA KADRO KONUSUNDA GERÇEKLERİ AÇIKLIYORUZ ve UYARIYORUZ:

TAŞERON İŞÇİLER BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞAYACAK!

AYRIMSIZ ve EŞİT KADRO İSTİYORUZ!

DİSK Yönetim Kurulu adına, DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun KHK ile yapılan taşerona kadro düzenlemesine dair, 25 Aralık 2017’de DİSK Genel Merkezinde yaptığı açıklama

DİSK olarak, öncelikle buradan işçi kardeşlerimize; taşeron şirketlerde ömrünü tüketen, emeği yok sayılan, haklı talepleri görmezden gelinen taşeron işçi kardeşlerimize seslenmek istiyoruz:

İnsanın ihale ile çalıştırılmasının, milyonlarca işçinin emeğinin ve alın terinin taşeron şirketler tarafından çalınmasının en temel insan hakkı ihlali olduğunu hep birlikte görünür hale getirdik. Taşeron işçilerin kadro talebini tüm siyasi partilerin ve toplumun bütünün gündemine taşımayı hep birlikte başardık.

Bugün de aynı kararlılık ve haklılıkla, yüksek sesle belirtmek istiyoruz: Taşeron işçilerin kadro hakkını AKP iktidarının keyfiyetine ve hukuksuzluğuna teslim etmeyeceğiz. Başta belediyelerde çalışan taşeron işçiler olmak üzere yüzbinlerce işçinin kadro haklarının gasp edilmesine, bu konuda da partizanlık yapılarak ayrımcılık ve hak kaybı yaşanmasına izin vermeyeceğiz.

Taşeron işçilerin sahipsiz olmadıklarını ve sahipsiz bırakılmayacaklarını buradan ilan ediyoruz: Taşeron işçilerin tamamı analarının ak sütü kadar hakları olan kadroyu alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kadro hakkı, kazanılmış bütün haklarla birlikte ve diğer işçilerle eşit biçimde sağlanıncaya kadar fiili ve hukuki olarak mücadelemizi sürdüreceğiz.

Yıllardır kadro bekleyen 850 binden fazla taşeron işçiyi ve aileleriyle birlikte 4 milyon kişiyi ilgilendiren taşeron işçilere kadro konusu, 24 Aralık 2017 tarihinde Resmî Gazete yayımlanan 696 sayılı torba Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenlendi. Anayasa’ya, hukukun temel ilkelerine ve sosyal diyalog anlayışına aykırı olarak hazırlanan 696 sayılı KHK, taşeron işçilerin kadro sorununu çözmeyecektir. Bu kararname yeni sorunlar, eşitsizlikler, adaletsizlikler ve haksızlıklar yaratacak niteliktedir. 696 sayılı KHK ile taşeron işçilere kadro konusunda yapılan düzenlemenin yaratacağı sorunları ve haksızlıkları kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

TAŞERON İŞÇİYE KADRONUN KHK İLE DÜZENLENMESİ ANAYASAYA’YA AYKIRIDIR!

Taşeron işçilere kadro konusunun KHK ile düzenlenmesi Anayasa’ya aykırıdır ve hukuksuzdur. Hükümet OHAL döneminde ilgili ilgisiz her konuyu KHK ile düzenleyerek Meclis’in yetkilerini gasp ediyor ve millî iradeyi ayaklar altına alıyor. Anayasa’nın 121. maddesi “olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir” hükmünü içeriyor. Hükümet her istediği konuda KHK çıkaramaz. KHK sadece olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda olabilir.

Taşeron işçiye kadro konusunun OHAL ile ilgisi yoktur. Taşeron işçiye kadro konusu KHK’nın değil TBMM’nin yetkisinde olan bir konudur. Hükümetin tam bir hukuksuzluk örneği sergileyerek OHAL ile ilgisi olmayan konuları KHK aracılığıyla düzenlenmesi Anayasanın açıkça ayaklar altına alınması anlamına gelmektedir. Hükümete bu cüreti OHAL KHK’larını denetlemekten kaçınan ve görevini yapmayan Anayasa Mahkemesi vermektedir.

İŞÇİNİN VE MİLLETİN VEKİLLERİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI!

Bizlerin, tüm sendikaların ve TBMM’deki muhalefet partilerinin tüm çağrılarına rağmen taşeron işçiye kadro konusu tartışılmadan ve kapalı kapılar ardında oldu bittiye getirildi. Konunun birinci derece muhatabı bizleriz. Konunun en önemli muhatabı olan sendikalar devre dışı bırakıldı. Aylarca bilgi talep etmemize rağmen bize bilgi verilmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevi yapmadı, görevini ihmal etti. Kadro konusu her şeyden önce Üçlü Danışma Kurulu’nda görüşülmeliydi. Bütün çağrılarımıza rağmen Çalışma Bakanı Üçlü Danışma Kurulu’nu toplamadı. Bu konu ayrıca Anayasa’da yer alan bir kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konsey’de konuşmalıydı. Başbakan Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplamalıydı ve taşerona kadro konusu burada ele alınmalıydı. Bu konuda Başbakan da görevi yapmadı.

Konu sadece işçilerin temsilcilerinden değil milletin temsilcilerinden de kaçırıldı. Milyonlarca insanı ilgilendiren bir konu milletin vekillerinden ve milli iradeden kaçırılarak bir gece yarısı operasyonu ile KHK kapsamına alındı. Oysa Mecliste muhalefette yer alan bütün partiler, konunun Mecliste ele alınmasından yanaydı. Konu Meclis gündemine gelseydi kısa sürede sonuçlanacaktı.

Konu Meclis’te tartışılsaydı ve sendikalarla müzakere edilseydi kamuoyu bilgilenecek, yanlışlar ve eksikler giderilecekti. Konu tartışılsaydı yanlışlar düzletilecek, haksızlıklar önlenebilecekti. Konunun sendikalarla ve Meclis’te görüşülmesi için zaman vardı. Çünkü KHK’ya baktığımızda kadro işleminin 90 gün sonra gerçekleşeceği görülmektedir.

AKP tek adam yönetiminin yeni bir örneğini vermiş ve konuyu işçilerin temsilcileri ve milletin vekilleriyle müzakere etmeden bildiğini okumuştur. AKP böyle yaparak taşerona kadro konusundaki gerçekleri kamuoyundan saklamak istemiştir. Ancak mızrak çuvala sığmaz. Kısa sürede bu düzenlemenin hataları, eksikleri ve yaratacağı haksızlıklar ortaya çıkacaktır.

TAŞERON İŞÇİYE KADRO KONUSUNDA BİZ HAKLI ÇIKTIK!

696 sayılı KHK ile getirilen taşerona kadro düzenlemesi büyük eksiklikler ve yanlışlar içermesine rağmen, hükümetin taşeron uygulamasından vazgeçme kararı alması sendikaların yıllardır haykırdığı taleplerin haklılığının tescilidir.

Ortada bir lütuf yoktur. Hükümet hatalı, hukuksuz, bilim ve akıl dışı uygulamaya son vermek zorunda kalmıştır. Hükümet kendisinin besleyip büyüttüğü taşeron canavarını sınırlamaya karar vermiştir. Hükümet taşeron uygulamasını besleyip büyütürken kimseyi dinlemedi, başına buyruk davrandı. Yargıyı dinlemedi, sendikaları dinlemedi, bilim insanlarını dinlemedi ve duvara toslayarak geri adım attı. Hükümet yıllardır ısrar ettiği taşeron uygulamasıyla ülkeye, kamu kaynaklarına, işçiye ve onların ailelerine büyük zarar verdi.

Zamanında hükümeti uyarmanın gönül rahatlığıyla, yıllardır bu uygulamadan vazgeçirmek için yaptığımız girişimlerin verdiği gönül rahatlığıyla “biz haklı çıktık” diyoruz. Hükümeti yıllardır inat ettiği taşeron uygulaması nedeniyle işçilerden ve sendikalardan özür dilemeye çağırıyoruz.

TAŞERON KHK’SI SORUNLARI ÇÖZMEYECEK, YENİ SORUNLAR YARATACAK

Sendikalarla ve Meclis’te görüşülmeden KHK ile yapılan düzenleme taşeron sorununu çözmeyecek tersine yıllarca devam edecek adaletsizlikler ve yeni sorunlar yaratacaktır. Taşeron KHK’sı gerek kapsamı ve gerekse kadroya geçiş koşulları nedeniyle adil ve hakkaniyetli değildir, partizanlık ve ayrımcılık yaratacak niteliktedir.

Hükümetin “tüm taşeron işçilere koşulsuz kadro” sözü gerçek çıkmamıştır. 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin büyük çoğunluğu kadrolu kamu işçisi olamayacaktır. Belediye ve il özel idarelerinde çalışan yaklaşık 450 bin taşeron işçiye kamu işçisi kadrosu verilmemiştir. Bu işçiler yerel yönetimlerin şirketlerinde işçi olacaktır. KİT’lerde ve bazı özel bütçeli kuruluşlarda çalışan taşeron işçiler de kapsam dışında tutulmuştur.

Kadro kapsamına alınan işçilere ise güvenlik soruşturması ile yazılı, sözlü (mülakat) sınav şartı getirilmiştir. Dahası kadro için, açılan davalar ile geçmişe yönelik hak ve alacaklardan feragat koşulu ve gelecekte dava açmama şartı aranacaktır. Kadroya geçiş, mevcut hak ve ücretlerle yapılacaktır. Taşeron işçiler kadroya alındığında ikinci sınıf kamu işçisi olacaktır.

TAŞERON İŞÇİLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ KADRO ALAMAYACAK!

KHK ile tüm taşeron işçilere kadro verilmiyor. Sadece 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlarda taşeron işçi olarak çalışanlar kamuda daimî işçi olarak kadroya alınacak.

KİMLER KADRO KAPSAMINDA?

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri başlıklı (I) sayılı cetvelde TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, çeşitli Genel Müdürlükler, Komutanlıklar, Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu gibi bazı idareler yer alıyor.  (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler başlıklı cetvelde YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri ile Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü ve Devlet Tiyatroları gibi çeşitli özel bütçeli kuruluşlar sıralanıyor. (III) sayılı Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar başlıklı cetvelde ise RTÜK, SPK gibi kurumlar yer alıyor.  (IV) sayılı cetvel ise Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nü kapsıyor.

KHK ile bu kurum ve kuruluşların yanında bazı kamu kuruluşları da kapsama alındı. Bu kuruluşlardan bazıları şunlar: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları, Kanunla Kurulan Fonlar ve Kefalet Sandıkları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Şeker Kurumu.

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlarda taşeron işçisi olarak çalışanlar geçiş için getirilen şartları tamamladıklarında daimî kamu işçisi olarak kadroya alınacaklar.

KADRO KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR KİMLER?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında çalışan taşeron işçiler kadroya alınmayacak. Belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşlarda çalışanlar ise kamu işçisi olarak kadroya alınmayacak. Bu işçiler belediye şirketlerinde işe alınacak.

Öte yandan kadroya alınacak taşeron işçileri sadece “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanlar” olacak. Anahtar teslimi ihale yoluyla kamudan iş alan şirketlerde çalışanlar kadroya alınmayacak. İhalesinde personel gideri yüzde 70’in altında olan işçiler ile mal, yapım ve danışmanlık ihalelerinde çalıştırılan işçiler de kadroya alınmayacak.

KİT’LERDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO YOK!

696 sayılı KHK ile sadece 5018 sayılı kanun kapsamındaki idareler ile bazı özel bütçeli kuruluşlar kapsama alındı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bazı özel bütçeli kuruluşlarda taşeron işçisi olarak çalışanlar işçiler, kadro hakkından mahrum oldu. KHK ile 36 farklı özel bütçeli kuruluştan sadece 8’i kapsama alınırken, aralarında Anadolu Ajansı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve TRT’nin de yer aldığı 26 özel bütçeli kuruluş ve KİT’ler kapsama alınmadı. KİT’lerde ve çeşitli özel bütçeli kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere kadro verilmedi.

PERSONEL İHALESİ KAPSAMI DIŞINDA KALANLARA KADRO YOK!

KHK ile kamuda çalışan başka işçilere de kadro verilmesinin yolu kapatıldı. 696 sayılı KHK ile sadece “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında” çalıştırılan taşeron işçilerin kadroya alınmasına imkân tanındı.  Böylece hizmet alımı ihalelerinde çalışan ancak ihalesi personel çalıştırılmasına dayanmayan işçiler kapsam dışında tutuldu. Bilindiği gibi hizmet alımı ihalelerinde personel gideri yüzde 70’in altında ise, ihale, “personel çalıştırılmasına dayalı ihale” sayılmıyor. Bu yüzden yemekhane ve çağrı merkezi gibi personel giderinin yüzde 70’in altında düşebildiği birçok hizmet alım işinde çalıştırılan taşeron işçiler kadro kapsamı dışında kaldı.

Kadroya alınmayacak bir diğer işçi grubu ise mal, yapım işi ve danışmanlık ihalelerinde çalıştırılan işçiler. Karayolları ile su ve kanalizasyon gibi anahtar teslim işlerde çalıştırılan işçiler kadro alamıyor.

YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERİNE KAMU İŞÇİSİ KADROSU YOK

KHK ile yerel yönetimlerde (İl özel idareleri ve belediyelerde) taşeron şirketlerde çalışan işçiler, kamu işçisi kadrosu kapsamına alınmadı. Yerel yönetimler kapsamındaki taşeron işçiler koşulları yerine getirebilirlerse belediye iktisadi teşekkülüne (şirketine) geçirilecek. Daimî kamu işçisi kadrosuna geçirilecek taşeron işçiler için aranan şartlar, yerel yönetimlerde çalıştırılan ve şirket kadrolarına geçirilecek taşeron işçiler için de söz konusu olacak.

Bu işçiler güvenlik soruşturmasının yanı sıra, yazılı ve sözlü sınavdan geçecek, taşeron işçisi olarak çalıştırılmaktan kaynaklı haklarından feragat edecek. Yerel yönetim işçileri diğer taşeron işçiler gibi mevcut hak ve ücretleri ile belediye şirketlerine geçirilecek. Şirketlere alınan taşeron işçiler kadrolu belediye işçilerinin hak ve ücretlerinden yararlanamayacak. Kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmeleri bu işçilere uygulanmayacak.

KADROYA GEÇİŞ KOŞULLARI AYRIMCILIK VE ELEME YARATACAK

Kadro kapsamındaki idarelerde çalışmak, otomatik olarak kadroya alınmak anlamına gelmiyor. Kadroya alınacak olanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinin çeşitli hükümleri uygulanacak. Ayrıca aranacak diğer şartlar arasında emekli olmamak, sınav ve feragat şartı var. Kadro için getirilen şartlar ayrımcılık, eşitsizlik ve eleme yaratacak nitelikte.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇEMEYENE KADRO YOK

Devlet Memurları Kanunu’ndaki devlet memurluğuna atanmak için aranan bazı şartlar kadro için de zorunlu hale getirildi. Yaş ve öğrenim şartı aranmayacak. Ancak şu koşullar aranacak: (1) Türk vatandaşı olmak, (2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (3) Affedilmiş olsa bile bazı suçlardan mahkûm olmamış olmak, (4) Askerlikle ilgisi bulunmamak, (5) Görevi yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak, (6) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Oysa 657 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (D) bendine göre 657 sayılı Kanun hükümleri kamu işçileri için uygulanamaz. Ancak KHK ile uygulanır hale getiriliyor. Böylece işçi olacak kişilerde, devlet memurları için gerekli şartlar aranıyor. Bu şartların en önemlisi güvenlik soruşturmasıdır. Devlet memurları için geçerli olan bu koşul işçiler için de getiriliyor. Güvenlik soruşturması hukuki denetimi olmayan keyfi bir süreçtir.  Ayrımcılığa ve kayırmacılığa yol açacak niteliktedir. İşçilerin adli sicil kaydının temiz olması yeterlidir.

DAVALARINDAN VE HAKLARINDAN FERAGAT ETMEYENE KADRO YOK

Taşeron işçilerin kadroya geçebilmeleri için taşeron olarak çalıştırılmalarına ilişkin açmış oldukları davalardan ve icra takiplerinden feragat etmeleri şart. Böylece işçilerin açtıkları ve kazandıkları muvazaa davaları boşa gidecek ve yargı kararları uygulanamayacak. Kadroya alınmak için sadece geçmişte açılacak davalardan feragat değil, kadroya alınmış olmalarından kaynaklı olarak geçmişe dönük bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarına ilişkin sulh sözleşmeleri yapmaları istenecek

Böylece, mahkemelerden alınmış muvazaa kararı olan işçiler başta olmak üzere kadroya alınacak tüm işçiler, geçmiş döneme ilişkin bir fark ve alacak talebinde bulunamayacak; kadrolu işçilerin hak ve ücretlerini geçmişe dönük olarak talep edemeyecek.

Bir diğer ifadeyle yıllarca hukuksuz ve hileli biçimde sürdürülen taşeron uygulanmasının yarattığı mağduriyetler neticesinde mahkemelerde kazanılmış tüm haklardan vazgeçilecek. Hukuksuz taşeron uygulaması, yapanların yanına kar kalacak, işçiler ise haksızlığa uğradıkları ile kalacak. Kadroya geçiş için davadan vazgeçme koşulu hukuk devleti ilkesinin ihlalidir.

SIINAVI GEÇEMEYENE KADRO YOK!

Kadroya başvuranların kendi idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü (mülakat) ya da uygulamalı sınavı başarması gerekecek. Merkezi bir sınav olmayacak, her kurum ve kuruluş kendi sınavının usul ve esaslarını kendi belirleyecek ve kendi yapacak. İdare isterse hem yazılı hem sözlü sınav yapabileceği gibi sadece uygulamalı sınav da yapabilecek. Sadece sınavda başarılı olan işçiler kadroya alınacak.

Sınav açıkça elemeye ve ayrımcılığa dönüşecek bir şarttır. Sınav şartının istenmeyen işçileri kadroya almamak için bir eleme mekanizması olacağı açıktır.

EMEKLİ OLANLARA KADRO YOK!

KHK’ya göre, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazananlar kadroya alınmayacak. Bilindiği gibi taşeron şirketlerde çalışan çok sayıda işçi emekli durumunda ve emekli gelirleri yetmediği için çalışmaya devam ediyor. KHK’ya göre emekli olup çalışmaya devam eden işçiler ile emekliliğe hak kazanmış olup henüz emekliye ayrılmayan ve çalışmaya devam eden işçiler kadro kapsamı dışında kalacak.

İKİNCİ SINIF KAMU İŞÇİSİ YARATILACAK-HAKLARDA EŞİTLİK YOK

Kadroya alınan taşeron işçiler aynı işi yapan kamu işçileri ile eşit haklara sahip olmayacak. İkinci sınıf kamu işçisi statüsü yaratılacak. Kadroya geçen işçiler daha önce çalıştıkları taşeron şirketlerde Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından bağıtlanan toplu iş sözleşmelerindeki mevcut haklarını almaya devam edecekler. Bu toplu iş sözleşmeleri bitinceye kadar ücretlerine başkaca bir zam yapılmayacak. Bilindiği gibi YHK tarafından imzalanan sözleşmeler kötü sözleşmelerdir ve halen kamu işçileri için uygulan sözleşmelerin çok gerisindedir. Böylece taşeron işçileri 2019’a kadar taşeron işçisi gibi çalışmaya devam edecekler.

KADROYA ALINANLAR ESKİ İŞÇİLERİN YARARLANDIĞI TOPLU SÖZLEŞMEDEN YARARLANAMAYACAK

KHK ile taşeron işçilerin çalıştıkları kurum ya da kuruluştaki kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesinden yararlanması da engellendi. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile kadro kapsamına alınacak taşeron işyerleri, ayrı bir işyeri olarak sayılacak. Kadroya alınan işçiler, taşeron şirketteki mevcut işkolları ile kadroya geçirilecek. Böylece taşeronun işkolu ile kadroya geçirilen işyerinin işkolu farklı ise bu fark devam edecek. Taşeron işçi eski işkolunda çalışıyor sayılacak. Bu ayrım taşeron toplu iş sözleşmelerini süresi bitene kadar devam edecek.

Bu düzenleme ile toplu iş sözleşmesi hukuku yerle bir ediliyor. Aynı işyerinde iki farklı toplu iş sözleşmesinin uygulanmasına olanak sağlanıyor. Bu durum anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır.

GREVSİZ TOPLU SÖZLEŞMENİN YOLU AÇILIYOR

KHK’da toplu sözleşme hakkını ortadan kaldıracak ve toplu sözleşme düzenini alt üst edecek bir hükme daha yer verildi. Bu hükümle kadroya geçirilen taşeron işçilerin ikinci sınıf kamu işçisi olmasının önü açılıyor. Kadroya alınan işçilerin taşeron şirketlerden kalan toplu iş sözleşmelerinin bitiminde hükümet ile kamu işveren sendikaları ve işçi konfederasyonları arasında kadroya alınan işçileri kapsayan çerçeve anlaşma protokolü imzalanabilecek ve bu protokol konfederasyona üye sendikalar için bağlayıcı olacak. Böylece kamu kesiminde toplu iş sözleşmelerinde işkolu sendikaları artık taraf olamayacak ve bu sözleşmeler memur sözleşmeleri gibi bağıtlanabilecek. Öte yandan çerçeve sözleşmelerde uyuşmazlık ve grev prosedürü uygulanmayacağı için grev hakkı ortadan kaldırılmış olacak. Bu çerçeve sözleşme gerçek bir toplu sözleşme niteliği taşımayacak.

Toplu iş sözleşmesi hakkını alt üst edecek ve Türkiye’de toplu iş sözleşmesi sistemine tamamen aykırı olan bu düzenlemelerin bazı sendikaları korumak ve kollamak için özellikle yapıldığına dair derin kaygılarımız var.

YARGI YOLU ZOR VEYA KAPALI

Taşerona kadro düzenlemesi OHAL KHK’sı ile yapıldığı için Anayasa Mahkemesi yolu zor görünüyor. Bilindiği gibi geçmiş içtihatlarında amacına uygun olmayan OHAL KHK’larını denetleyen Anayasa Mahkemesi artık OHAL KHK’larını denetlemiyor. Böylece hükümet ne yaparsa yapsın AYM göz ardı ediyor. Öte yandan sınav ve güvenlik soruşturması gibi uygulamalarda yaşanan hukuksuzluklar açısından da sorun yaşanacak. Bilindiği gibi yargı organları OHAL ile yapılan düzenlemelere dayalı uygulamalarda ya başvuruları kabul etmiyor ya da sürüncemede bırakıyor. Böylece kadro alım sürecinde yaşanan usulsüzlüklerde hak arama zorlaşacak.

 

ITUC ETUC