Image Map

Belediye Şirketlerinde çalışan işçilerin durumuna dair bilgi notu

Belediye Şirketlerinde çalışan işçilerin durumuna dair bilgi notu

DİSK’in ve Genel İş sendikamızın çabaları sonucu belediye şirketlerinde (BİT) çalışan işçilerin “işçi statüsüne” geçiş sürecine tabi olmayacakları açıklandı.

Taşeron şirket işçilerinin istihdamına dair 696 sayılı KHK ve ilgili tebliğin yarattığı sorunlara dair DİSK ve üye sendikalarımızın çabaları devam etmektedir. Bazı belediye işverenlerinin, halihazırda belediye şirketlerinde çalışan işçileri de başvuru yapmaya, haklarından feragat etmeye ve sulh sözleşmesi imzalamaya zorlaması üzerine, DİSK ve Genel İş sendikamız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile resmi yazışmalar ve görüşmeler yapmıştır.

Yazışmaların ve görüşmelerin ardından İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, valiliklere gönderdiği genelgeyle belediye şirketlerinde çalışan işçilerin “işçi statüsüne” geçiş sürecine tabi olmayacaklarını açıklamıştır.

Belediye işverenleri söz konusu genelgenin gereği olarak, BİT işçilerine ilgili belgeleri imzalatma dayatmasına son vermeli, imzalatılan belgeleri iade etmelidir.

 

ITUC ETUC