Image Map

GREV HAKTIR, ENGELLENEMEZ!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Kani Beko, Bakanlar Kurulu kararı ile metal işçilerinin grevinin yasaklanması üzerine bir açıklama yaptı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun “milli güvenlik dedikleri sadece ve sadece patronların güvenliğidir” dediği açıklamanın tam metni şöyle:

MESS grup toplu iş sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından alınan grev kararı bir kez daha bakanlar kurulu kararıyla yasaklandı. Üç sendikanın 179 işyerinde 130 bin işçiyle çıkacağı grev, erteleme adı altında yasaklanmıştır. Böylece hükümet Türkiye tarihinin en büyük grev yasağına imza atmıştır. Birleşik Metal İş sendikamız, 30 işyerinde 12 bin üyeyle birlikte almış olduğu grev kararına ilişkin yasaklama kararını tanımayacağını ilan etmiştir.

Metal işçilerinin, insanca yaşanacak bir ücret, iş kazalarının/cinayetlerinin önlenmesi ve iki yıllık toplu iş sözleşmesi gibi haklı talepleri karşısında, metal işverenleri hükümete ve OHAL’e güvenerek işçilerin taleplerine kulaklarını tıkamış, Bakanlar Kurulu’nun daha önce yasakladığı 5 greve ve “OHAL’i grev tehdidi olan yere müdahale için kullanıyoruz” sözlerine güvenmiş; uzlaşmaz bir tutum alarak “sefalet ücretiyle üç yıl” dayatmıştır.

Bir kez daha anlaşılmıştır ki grev yasaklarının gerekçesi milli güvenlik değildir. Gerçek amaç, işçinin evine götüreceği ekmeği işverenin insafına bırakmaktır! Gerçek amaç, iş cinayetlerinde ölmek istemeyen işçilerin iş güvenliğini sağlamak değil, “milli güvenlik” kisvesi altında işverenlerin karına kar katmaktır!

Anlaşılmıştır ki, milli güvenlik dedikleri sadece ve sadece patronların güvenliğidir. İşçinin sofrasına koyacağı ekmek talebi, patronlar için güvenliği bozucu niteliktedir!

“OHAL’i millete karşı ilan etmedik” diyenler, OHAL’i ve grev yasaklarını millete karşı bir silah olarak kullanmaya devam etmektedir. Unutulmasın ki, bu ülkenin gerçek sahipleri, bu ülkeyi emeğiyle var eden işçilerdir.

Grev yasakları, anayasanın açıkça ayaklar altına alınması anlamına gelmektedir! İşçiler bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe teslim olmayacaktır. Birleşik Metal İş sendikamıza üye metal işçileri, işyerlerinde bildiri okuyarak, fabrika önlerinde basın açıklamaları yaparak, iş bırakarak, fazla mesaiye kalmayarak, işyerlerine toplu yürüyüşler yaparak ve meydanlara çıkarak kararlılıklarını göstermiş, OHAL’e güvenip grev yasağına yaslanan MESS’e ve kamuoyuna grev yasağını tanımayacaklarını ilan etmiştir.

Daha çok kar için işçileri düşük ücretlerle, iş güvenliğinden yoksun bir biçimde çalıştırmak isteyen metal işverenlerinin güvencesi, hak aramanın önünde engel teşkil eden OHAL, grev yasakları ve hükümettir.

İnsanca yaşamak isteyen metal işçilerinin güvencesi ise işçi sınıfının birliği, mücadelesi ve dayanışması olacaktır.

Bu bilinçle Birleşik Metal İş sendikamızın ve metal işçilerinin grev kararlılığını selamlıyor, işçileri milletten saymayan, onların ekmek talebini tehdit olarak gören ve yalnızca patronların güvenliğini düşünen grev yasakçılarına ve grev yasaklarına karşı işçi sınıfının birliğini ve dayanışmasını yükseltiyoruz!

Yaşasın işçilerin birliği!

Yaşasın metal işçilerinin onurlu grevi!

Yaşasın Birleşik Metal İş!

İnadına sendika, inadına DİSK!

ITUC ETUC