Image Map

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na ziyaret

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile görüştü.

Yapılan görüşmede geçiş sürecinde yaşanan mağduriyetlere dikkat çekildi. Sayın Bakan, dile getirilen talepleri değerlendireceklerini ve eski hükümlüler ile ilgili bir genelge hazırlayacaklarını belirtti.

Toplantıda ifade edilen görüşler şöyle:

  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu kamuya geçiş hakkını kaybeden çok sayıda Genel-İş üyesi bulunmaktadır. Bu süreçteki sübjektif değerlendirmelerin önlenmesi bakımından bir yasal çözüm bulunması mağduriyeti önleyecektir.
  • Daha önce yetkililerce ve bizzat tarafınızca sınavların teferruat olacağı ve bir eleme amacı taşımayacağı ifade edilmişken sınavlar sonucu elenen Genel-İş üyelerinin sayısı az değildir. Oysa açıklamalara göre bu sayının sıfır olması gerekmektedir.
  • Belediye şirketlerinde hali hazırda çalışmakta olan işçilerden de geçiş süreci koşulları istenmektedir. Bazı SGK Müdürlüklerinin emeklilik hakkını kazanmış durumda olan belediye şirketlerinde çalışmaya devam eden işçilerin emekliliğe sevk edilmesi talebinde bulundukları şikâyetleri gelmektedir.
  • Emeklilik koşullarını sağladıkları halde belediye şirketlerinde çalışmaya devam eden işçilerin emekliliğe sevki açısından herhangi bir düzenleme yok iken geçiş yapacak işçilerden emeklilik hakkını kazananların geçiş haklarının ellerinden alınması da ayrı bir eşitsizlik ve çifte standart olmaktadır.
  • Bu hukuksuzlukların katiyetle önlenmesi için mevzuat çıkarılması gerekmektedir.
ITUC ETUC