Image Map

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Çukurova’da toplusözleşme törenine katıldı

DİSK/Genel-İş Sendikamız ile Çukurova Belediyesi arasında imzalanan toplusözleşme törenine DİSK Genel Başkanı Kani Beko da katıldı.

Toplusözleşme törenine DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun yanısıra, Genel-iş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Genel-İş Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı M. Salih Doğrul, Genel-İş Araştırma Daire Başkanı Mehmet Güleryüz, Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu ve şube yönetim kurulu üyeleri, belediye yöneticileri ile belediyede çalışan DİSK’li işçiler katıldı.

Toplusözleşme töreninin açılış konuşmasını yapan Genel-İş Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, imzaladıkları toplusözleşme ile kazanılan ücret ve sosyal hak artışlarının gururunu yaşadıklarını belirterek, Genel-İş örgütlülüğün büyütülerek süreceğini söyledi.

Gündoğdu’dan sonra söz alan Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan yaptığı konuşmada, Genel- İş Sendikası olarak emek ve demokrasi mücadelesini Türkiye’nin her yerinde kararlı bir şekilde devam ettirdiklerini ifade ederek; başta belediyeler olmak üzere kamuda kadroya geçirilmeyen yüz binlerce işçinin hakkını savunmaya devam edeceklerini, güvenlik soruşturmaları ve emeklilik engeli gerekçe gösterilerek işçilerin kadroya geçişlerinin engellenemeyeceğini, yürütülen kadro mücadelesinin ayrımsız ve güvenceli kadro talebi karşılanıncaya kadar süreceğini söyledi.

Çalışkan, norm kadro meselesine de değindiği konuşmasında, belediyelerde büyük bir sıkıntı olan belediyelerdeki şirket işçileri ile ilgili olarak belediye mevzuatında yer alan norm kadro uygulamasının değiştirilmesi; norm kadro yapma ve uygulama konusunda belediye meclisinin tek yetkili kılınmasını istedi.

Çalışkan’ın ardından söz alan DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise sürdürülen OHAL rejimi altında hukuksuzca düzenlemelerle mağduriyetlerin gittikçe arttığını belirterek, kamuda yapılan ihraçların işçileri, emekçileri açlığa mahkum ettiğini ve son zamanlarda sayısı gittikçe artan intiharların bunun sonuçlarından biri olduğunu ifade etti.

Beko, işsizliğin gittikçe yükseldiğini, kuralsız ve güvencesiz çalıştırmanın iş cinayetlerinde büyük bir artışa neden olduğunu ifade ettiği konuşmasında, cezaevlerine doldurulan basın emekçilerini de anarak; iş güvencesinin devlet eliyle yok edildiğini; tek imzayla, tek emirle, herkesin ama herkesin işsiz kalabildiği bir düzene karşı “Demokrasi işçinin ekmeği, ülkenin geleceğidir: Demokrasi için 1 Mayıs’a!” çağrısı yaptı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en iyi toplu sözleşmelerinden birine imza attıklarını, bu sözleşmenin DİSK/Genel-İş’e ve belediyede çalışan işçilere hayırlı olmasını diledi.

Tören, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e sergilediği emek yanlısı tutumundan ötürü teşekkür edilmesi ve plaket verilmesiyle son buldu.

 

ITUC ETUC