Image Map

Güzel günler için kadınlar 1 Mayıs’a!

 

15 Nisan tarihinde, saat 12.oo’da, Ankara’da DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin çağrısıyla bir araya gelen kadın örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinden kadınlar bir araya gelerek 1 Mayıs’a çağrı yaptılar.

“Güzel günler için kadınlar 1 Mayıs’a” sloganı ile gerçekleştirilen toplantıya KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy ve KESK Mali Sekreteri Elif Çuhadar, TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, TTB  Merkez Konsey Üyesi Dr. Selma Güngör’ün de katılırken, ortak açıklamayı DİSK Kadın Komisyonundan Nevin Kızılöz gerçekleştirdi.

Basın açıklaması metni aşağıdadır:

GÜZEL GÜNLER İÇİN KADINLAR 1 MAYIS’A!

Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan, güzellikleri yaratan ve büyüten biz kadınlar, emek, eşitlik, adalet, laiklik, barış, demokrasi demek için, güzel günlerin sözünü vermek için 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nde alanlarda olacağımızı ilan ediyoruz.

Kadınlara rağmen kadınlar aleyhine çıkartılan yasalara, kaç çocuk doğuracağımızı belirleyenlere, LGBTİ’lere ve kadına yönelik şiddete, kadın emeğinin görünmez kılınmasına, kadınların güvencesiz çalıştırılmasına karşı, güzel günlerin sözünü vermek, mücadelemizi tüm kadınlarla birlikte sokaklara taşımak için, tüm kadınlar 1 Mayıs’ta bir araya geliyoruz.

Kadınlar 1 Mayıs’ta, eşitsizlikleri büyüten rejime karşı bir araya geliyor. İş, aş, ekmek için, ev işlerinin toplumsallaştırılması, eşit işe eşit ücret ve sendikal haklar için, emeğinin sömürülmesine  yönelik tüm saldırılara karşı gücünü çoğaltmak için bir araya geliyor.

Şiddete, ayrımcılığa, tacize, tecavüze, yok sayılmaya karşı “emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir” diyen kadınlar, 1 Mayıs’ta alanlarda olacak.

Güvencesiz ve esnek çalışmanın kadınların temel çalışma biçimi haline geldiği, kadın emeğinin yok sayıldığı bir ülkede, emeğine, iş güvencesine sahip çıkan kadınlar 1 Mayıs’ta alanlarda olacak.

Çocuk, yaşlı, engelli bakımının “hayırseverlik”, “yardım” başlıkları altında değil, kamusal hizmet olarak verilmesini talep eden kadınlar 1 Mayıs’ta alanlarda olacak.

İnsan hakkı ihlali ve suçu olan kadına yönelik şiddete karşı çıkmak ve kadın cinayetlerine dur demek için; çocuk istismarcılarına karşı “kadınlar vardır” diyebilmek için 1 Mayıs’ta kadınlar alanlarda olacak.

Savaşlardan en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Savaşa hayır talebiyle meydanlara çıkan, özgürlük ve barış için mücadele eden kadınlar 1 Mayıs’ta alanlarda olacak. Kadınlar 1 Mayıs’ta  alanlarda buluşacak.

Eşitliği yok etmeye, emeğimizi görünmez kılmaya çalışanlara karşı örgütlü mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz!

Güzel günler göreceğiz kadınlar!

Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız!

Yaşasın kadın mücadelemiz!

ITUC ETUC