Image Map

İşsizler, Geçinemeyenler! Haydi 1 Mayıs’a

DİSK-AR’ın her ay açıkladığı işsizlik ve istihdam raporu, bu ay İŞKUR önünde açıklandı. Rakamlar gösteriyor ki “İstihdam Seferberliği” işe yaramamış, aksine kayıtdışı istihdamı patlatmış!

DİSK-AR’ın açıkladığı Nisan 2018 İşsizlik ve İstihdam Raporu, DİSK Genel Başkanı Kani Beko tarafından, bugün saat 12.00’da İstanbul İŞKUR önünde düzenlenen bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

Beko’nun yanısıra DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Arslan’ın yanısıra DİSK’e üye sendikaların merkez yöneticileri, şube başkan ve yöneticileri ile DİSK’li işçiler katıldı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko tarafından açıklanan rapor, işsizlikle ilgili vahim tabloyu gözler önüne serdi. “‘Milli’ İstihdam Seferberliği başladı, kayıtdışı patladı” ve “işsizler, güvencesizler, ‘geçinemiyoruz’ diyenler, haydi 1 Mayıs’a” dövizlerinin taşındığı basın açıklaması, işsizliğin düşmediğini; aksine arttığını rakamlarla ortaya koydu.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun açıklamasının tam metni şöyle:

İŞSİZLER, GÜVENCESİZLER, “GEÇİNEMİYORUZ” DİYENLER

HAYDİ 1 MAYIS’A!

DİSK-AR’ın hazırladığı “işsizlik-istihdam” raporunu bugün burada kamuoyuyla paylaşmak için bir aradayız. 1 Mayıs’a giderken Türkiye’deki işsizlik gerçeğini ve işsizlerin yaşamsal problemlerini bugün burada ifade etmek istiyoruz.

Bilindiği üzere 2017 yılı hükümet tarafından “istihdam seferberliği” yılı olarak ilan edildi. İŞKUR başta olmak üzere kamu kaynaklarından işverenlere büyük teşvikler sağlandı. İşsizlik sorununun ve işsizlerin sorunlarının teşviklerle çözülemeyeceğini söyledik ancak ülkeyi yönetenler sorunları çözmeyi değil ertelemeyi ve halının altına süpürmeyi tercih etti. Bugün burada gerçekleri bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

İŞSİZLİK DÜŞMÜYOR, ARTIYOR

TÜİK verilerine göre dar tanımlı işsizlik oranı 2016 yılında olduğu gibi 2017’de de yıllık bazda yüzde 10,9 olarak gerçekleşmiştir.

Tarım dışı işsizlik ise 2016 yılında olduğu gibi yüzde 13 olarak açıklanmıştır. Genç işsizliği yaklaşık yüzde 21’dir.

Dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki yıla göre 120 bin artış göstererek 3,5 milyona ulaşmıştır. Özetle işsizlik 2011 yılından bu yana yıllık bazda yükseliş eğilimindedir. Kentsel işsizlik ise 2010 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumdadır. Özet olarak işverenlere kaynak aktarmaya dayalı “seferberlik” başarısız olmuştur.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 6,2 MİLYON!

TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı işsizlik oranları işsizliğin gerçek boyutlarını ortaya koyamamaktadır. DİSK-AR’ın geniş tanımlı işsizlik hesaplamalarına göre işsizlik oranı yüzde 18,3’tür. 2017 yılında toplam işsiz sayısı 6 milyon 203 bindir. 2014 yılında 5 milyon 900 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı 271 bin artarak 2017 yılında 6 milyon 200 bini bulmuştur.

EĞİTİMLİLER, GENÇLER, KADINLAR İŞSİZLİK KISKACINDA

İşsizliğe eğitim ve cinsiyet açısında bakıldığında oldukça çarpıcı sonuçlar çıkmaktadır. 2014 yılında yüzde 16,6 olan eğitimli genç erkek işsizliği yüzde 17,8’e ulaşmıştır. Eğitimli genç kadınlarda ise işsizlik daha büyük bir tehdittir. 2014 yılında yüzde 20,4 olan yüksek öğrenimli genç kadın işsizliği 2017 yılında yüzde 26,1’e yükselmiştir.

“Geçinemiyoruz” diyerek kendini yakan, işsiz kaldığı için intihar eden vatandaşlarımızın sayısı gün geçtikçe artmaktadır. İş cinayetlerinde ilk sıralarda yer alan Türkiye’de ekonomik sıkıntılar ve işsizlik nedeniyle intihar eden işçi sayısı ürkütücü boyutlara ulaşmaktadır. Bu vesileyle, iş bulmaya çıktığını belirterek evinden çıkan ve yaşamına son veren sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu 25 yaşındaki Merve Çavdar’ı anmak, üzüntülerimizi ifade etmek istiyoruz.

KADINLAR KAYIT DIŞILIK SARMALINDA!

İstihdamda güvencenin en önemli göstergesi kayıtlı istihdamdır. Genel olarak kayıtdışı çalıştırma oranı yüzde 32,5 iken kadınlarda bu oran yüzde 41,3 olarak gerçekleşmektedir. Kayıtdışı istihdama ilişkin verilerin neredeyse tamamı kadınların daha sigortasız ve güvencesiz çalıştıklarını ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle kadınlar daha güvencesiz, daha belirsiz, daha esnek işlerde çalışmaktadır.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ İŞE YARAMADI!

Mızrak çuvala sığmamaktadır. İstihdam seferberliğinde hedeflenen 1,5 milyon istihdam yaratılamamıştır. Geçen yıldan bu yıla toplam istihdam 984 bin artmıştır. Bunun ise sadece 584 bini kayıtlı istihdamdır. 464 bin kişi ise kayıt dışıdır. 2016 yılında 174 bin kişi olan yeni kayıt dışı istihdam; 2017 yılında yüzde 47 artarak 464 bin kişiye ulaşmıştır. İstihdam seferberliğinin sonucu kayıt dışı istihdamı arttırmak olmuştur!

2017’de büyük kaynaklar ayrılan ve büyük iddialarla sürdürülen istihdam seferberliği sonucunda sağlanan kayıtlı ücretli istihdam artışı 2016’nın bile gerisinde kalmıştır.

Ülkede rekor büyüme yaşandığı iddia edilirken, bu sözde büyüme, işsizliğe, “geçinemiyoruz” çığlıklarına ve iş cinayetlerine çözüm olmamaktadır. 19’uncu yüzyılın işçi cehennemleri, 21’inci yüzyılın Türkiye’sinde sürmektedir. İstihdamda kuralsızlık yükselmektedir. Stajyer, çırak gibi adlar altında ucuz genç işgücü deposu yaratılmaktadır. Kadın işsizliği yükselmektedir. Kayıtdışı kadın çalışan sayısı artmaktadır. Çalışan kadınlar ise düşük ücrete razı edilmektedir.

İşsizliğin azaltılması ve güvenceli istihdam için taleplerimiz özetle şunlardır:

  • Çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılmasına son verilmelidir.
  • Haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate düşürülmelidir.
  • Kamuda personel açığı derhal kapatılmalı, kadrolu güvenceli istihdam artırılmalıdır.
  • Ayrımsız, kayıtsız şartsız, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir.
  • İşsizler açlıkla boğuşurken, İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir.
  • Kadın istihdamının artırılması için devlet nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetleri sağlamalıdır.

Bu taleplerimize sahip çıkmak için tüm işsizleri, geçinemiyoruz diyenleri, kadınları, gençleri 1 Mayıs alanlarına davet ediyoruz.

GÜZEL GÜNLER GÖRMEK İÇİN HAYDİ 1 MAYIS’A

ITUC ETUC