Image Map

Uluslararası Çalışma Konferansı başlıyor

107. Uluslararası Çalışma Konferansı “İnsan onuruna yakışır işlerin olduğu bir gelecek inşa edelim” sloganıyla 28 Mayıs ve 8 Haziran 2018 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek. DİSK, konferansa Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu heyetiyle katılacak.

187 ülkeden yaklaşık 4000 delegenin katılması beklenen konferansta çalışma hayatının küresel sorunlarına çözümler aranacak. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri “insan onuruna yakışır istihdam ve barışın güçlendirilmesi” amacıyla çok sayıda toplantı ve etkinlik düzenleyecekler. Konferansta bu yıl “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”, “İş Dünyasında Şiddet ve Taciz”, “Sosyal Adalet ve Adil Küreselleşme” gibi konular tartışılacak.

Her yıl olduğu gibi ILO sözleşmelerinin uygulamaları ve ihlalleri ülke örnekleriyle değerlendirilecek. Temel sözleşmelerin yanı sıra bu yıl “Sanayide Çalışma Süreleri”, “Haftalık Tatil”, “Kadınlar İçin Gece Çalışması”, “Ücretli İzin” konulu sözleşmeler özel olarak incelenecek.

ILO İşçi Grubu Başkanı Catelene Passchier

Türkiye ILO Sözleşmelerini ihlal ediyor

Onayladıkları sözleşmeler açısından ülkeleri inceleyen ILO Uzmanlar Komitesi raporu yayımlandı. Türkiye, 29 Sayılı Zorla Çalıştırma, 98 Sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı, 135 Sayılı İşçi Temsilcileri, 138 Sayılı Asgari Yaş, 144 Sayılı Üçlü Danışma ve 182 Sayılı “En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem” sözleşmelerine ilişkin değerlendirmeler nedeniyle raporda yer alıyor.

Türkiye özellikle 98 ve 135 sayılı sözleşmelerin ihlaliyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin 135 Sayılı İşçi Temsilcileri Sözleşmesi’ni ihlal ettiği için konferansta gündeme gelmesi bekleniyor. ILO Uzmanlar Komitesi raporu, OHAL döneminde ihraç edilen sendika temsilcilerinin durumuna dikkat çekerken KHK’lerle ihraç edilenlerin adil yargılama hakkında mahrum bırakıldıklarını belirtiyor. DİSK Genel-İş üyesi belediye işçilerinin KHK veya kayyum kararlarıyla işten çıkartıldıkları da raporda yer alıyor.

Çalışma Bakanlığı bu yıl hiçbir istişare yapmaksızın, ILO tüzüğüne aykırı şekilde Memur-Sen’i ILO konferans delegesi olarak belirledi. Bu uygulamaya DİSK, KESK, TÜRK-İŞ ve KAMU-SEN tarafından yayımlanan ortak bir açıklamayla itiraz edildi. İtirazlar, Çalışma Bakanı’na da iletildi ancak kararda herhangi bir değişiklik olmadı. DİSK, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi konferansa Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) heyeti içerisinde katılacak.

Konferans sırasında ayrıca “İşyerinde Şiddet ve Taciz” konulu 80 ülkeyi kapsayan, yasaları ve uygulamaları inceleyen yeni bir rapor yayımlanacak. “Çalışma süreleri”, “Filistinli işçiler” ve “işyerinde kadın hakları” üzerine çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Küresel Sendikal Hak İhlalleri Raporu’nu 7 Haziran 2018 tarihinde Birleşmiş Milletler binasında düzenleyeceği bir toplantıyla tanıtacak.

Konferans Birleşmiş Milletler Sarayı’nda başladı

ITUC ETUC