Image Map

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu TMMOB Genel Kurulu’na katıldı

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihleri araısnda Türkiye Barolar Birliği Konuk Evi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çok sayıda emek ve meslek örgütünün, demokratik kitle örgütünün ve siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’da Genel Kurula katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, DİSK ile TMMOB’nin emek-barış ve demokrasi için on yıllardır verdikleri ortak mücadelenin önemine dikkat çeken Arzu Çerkezoğlu “Mühendislerin, mimarların, hekimlerin, avukatların işçileştiği bir dönemde DİSK ve TMMOB olarak iki yakayı bir araya getirip mavi ve beyaz yakanın emek mücadelesini birlikte vermeliyiz” dedi. 16 yılda işçilerin kaybettiklerini hatırlatan Çerkezoğlu “24 Haziran’da geleceğimiz için oy kullanacak ve TAMAM diyeceğiz” dedi.

ITUC ETUC