Image Map

İŞÇİLERİN SESİ, DİSK’İN SESİ YASAKLANAMAZ!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK’in Sesi’nin özel sayısının dağıtımının yasaklanması üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Konfederasyonumuzun hazırladığı DİSK’in Sesi dergisinin “16 yılda işçiler neler kaybetti?” başlıklı özel sayısının dağıtımı İzmir Konak İlçe Seçim Kurulu tarafından yasaklanmıştır.

DİSK’in Sesi dergimizin özel sayısını “hükümet karşıtı” olarak değerlendiren ve dağıtılmasına yasak koyan İlçe Seçim Kurulunun aldığı karar siyasidir, hukuksuzdur ve antidemokratiktir.

Öncelikle sendikalara siyasi faaliyet yasağı getiren anayasanın 52. Maddesi 1995’te yürürlükten kaldırılmıştır.  İlçe Seçim Kurulunun bu kararı, 12 Eylül ile getirilen yasağa dönüş anlamı taşımaktadır.

Dağıtımı yasaklanan DİSK’in Sesi, yasal bir dergidir. Yüksek Seçim Kurulu’nun basın yayın organlarına yaptırım yetkisi kaldırılmışken, DİSK’in dergisine yönelik dağıtım yasağı hukuksuzdur.

Dergimizin özel sayısında son 16 yılda işçilerin çalışma yaşam koşullarındaki olumsuz değişim, verilerle gözler önüne serilmektedir.  Bu verilerin işçilere duyurulması işçi sendikalarının ve konfederasyonunun görevidir. Öte yandan işçilerin çalışma ve yaşam koşullarındaki olumsuz gelişmelerin gözlerden uzak tutulması ne zamandan beri seçim kurullarının görevidir?

Ücret geliriyle yaşayanlar ülkenin dörtte üçünü oluşturmaktayken, işçilerin sözünü söylemesine yasak koymak, seçim sürecindeki antidemokratik uygulamaların devamı niteliğindedir.

Bu yasak DİSK’in “Ülkemizde kurulmak istenen yeni rejim, ücretiyle yaşamaya çalışanlar ve dar gelirliler için, yani ‘Cumhur’un çoğunluğu ve Cumhuriyetin geleceği için tehdittir” tespitini bir kere daha haklı çıkarmıştır.

Konak İlçe Seçim Kurulu tarafından yasaklanmak istenen sözümüz, 6 milyonu aşan işsizlerin sözüdür! Bildirilerimizi dağıtımına yasak koyarak işsizlik gerçeğini gizleyemezsiniz!

Yasaklanmak istenen sözümüz, asgari ücretlilerin sözüdür! Asgari ücretin ekonomik büyümeden pay alamadığı, yıl başından bu yana reel olarak eridiği, açlık sınırının altında olduğu gerçeğinizi yasaklarla saklayamazsınız.

Sözümüz, grevleri yasaklanan işçilerin sözüdür! “OHAL’den istifade” yasaklanan 7 grev ile işçinin aşına, ekmeğine göz dikenlerin kim olduğunu bu yasağınızla unutturamazsınız.

Sözümüz, 16 yılda iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 21 bini aşkın işçinin ve ölümüne çalışmaya zorlanan milyonların sözüdür. Kar hırsıyla artan iş cinayetleri gerçeğini bildirilerimize koyduğunuz yasakla gözlerden kaçıramazsınız.

Sözümüz, geçinemeyenlerin, borçluların, hayat pahalılığı ile baş edemeyenlerin, evine ekmek götürmekte zorlananların sözüdür! “Geçinemiyoruz” isyanını bu yasak ile gizleyemezsiniz.

Bu yasak ile bir kere daha görülmüştür ki, 24 Haziran 2018 işçiler için bir dönüm noktasıdır.

“OHAL’den istifade” grevlerin yasaklandığı, mahkemelerde, sokaklarda, meydanlarda hak aramanın engellendiği/sınırlandırıldığı bir düzene TAMAM diyoruz.

DİSK’in Sesi’nin “16 yılda işçiler neler kaybetti?” başlıklı özel sayısına ulaşmak için tıklayınız.

ITUC ETUC