Image Map

12 Eylül’ün katlettiği Kenan Budak’ı özlemle andık

Konfederasyonumuz üyesi İlerici Deri-İş sendikası Genel Başkanı KENAN BUDAK, katledilişinin 37. yılında 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü, saat 11.00’da düzenlenen törenle Silivrikapı’daki mezarı başında anıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Eski Genel Başkanı Rıdvan Budak, Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendikalarımızın merkez ve şube yöneticileri, DİSK’li işçiler, Budak ailesi ve Kenan Budak’ın yol arkadaşlarının katıldığı anma töreni saygı duruşu ile başladı.

Saygı duruşunun ardından ilk sözü Budak’ın mücadele arkadaşları aldı. Kenan Budak’ın yaşamından ve işçi sınıfı için verdiği mücadeleden söz edilen konuşmanın ardından Budak’ın anısına şiirler okundu.

Mücadele arkadaşlarının ardından söz alan DİSK eski Genel Başkanı Rıdvan Budak, konuşmasına Kenan Budak’ın 12 Eylül darbecileri tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak başladı. İçinden geçtiğimiz günlerin 12 Eylül’e kıyasla çok daha ağır olduğunu söyleyen Budak, gelir eşitsizliğindeki makasın git gide açıldığını belirterek “ülke iflasın eşiğine geldi” dedi. “Sömürü ve baskı bitmedikçe bu kavga devam edecek” diyen Budak, sözlerini bu kavgayı birlikte omuz omuza vermekten başka çaremiz kalmamıştır” diyerek tamamladı.

Anma töreninde son olarak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkeoğlu söz aldı. Kenan Budak’ı ve diğer işçi önderlerini anmanın bugün çok daha anlamlı olduğunu belirterek sözlerine başlayan Çerkezoğlu, 12 Eylül’ün de ötesine geçen hukuksuzluklar ile sendikaların hedef alındığını belirtti. Devlet Denetleme Kurulu’nun yetkilerinin genişletilerek Kurul’a sendikaları denetleme ve seçilmiş yöneticilerini görevden alma yetkisi verilmesine tepki gösteren Çerkezoğlu, “sendikaları denetleyecek olan da, yönetecek olan da, geleceğe taşıyacak olan da işçilerdir” dedi. DİSK’in “sermayeden, devletten ve siyasi partilerden bağımsız olma” ilkesini hatırlatan Çerkezoğlu, Budak’ın bu ilkeler uğruna mücadele ederken hayatını kaybettiğini belirtti.

Çerkezoğlu’nun konuşmasının ardından Budak’ın mezarına karanfil bırakılmasıyla anma töreni son buldu.

ITUC ETUC