Image Map

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU’NUN DOĞRUDAN CUMHURBAŞKANINA BAĞLANMASI KABUL EDİLEMEZ

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun doğrudan Cumhurbaşkanına bağlanması ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Başkanlık rejimine geçilir geçilmez çalışma hayatı ile ilgili yapılan ilk işlerden biri Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun cumhurbaşkanına bağlanması oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Temmuz 2018’de yayımlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile cumhurbaşkanına bağlandı. Böylece başkanlık rejiminin çalışma hayatında yol açabileceği keyfilikler tek tek ortaya çıkmaya başladı.

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522 maddesinin (f) bendi ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı içindeki idari kurul, konsey ve komisyonlar arasına alındı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu İş Kanunu’ndan çıkartılarak ilgisiz bir biçimde Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı içine alındı. Böylece Asgari Ücret Tespit Komisyonu, iş kanunu sistematiği ve çalışma bakanlığı kapsamı dışına çıkarıldı; doğrudan cumhurbaşkanına bağlı bir kurul haline geldi.

Bilindiği gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu İş Kanunu’nda açıkça düzenlenmişti ve bu konuda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanması mümkün değildi. Bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Cumhurbaşkanlığına bağlanması hile yoluyla yapıldı. Önce 700 sayılı KHK ile Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ilişkin İş Kanunu’nun 39. maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı ve ardından konu 1 Sayılı CBK ile düzenlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun İş Kanunu kapsamından çıkartılarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesi Anayasaya aykırıdır. Çünkü Anayasanın Cumhurbaşkanının yetkilerini düzenleyen 104. maddesine göre Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısında şimdilik bir değişiklik olmadı. Sadece komisyona katılacak devlet temsilcilerinin unvanları değişti. Ancak bu değişiklik kaygı vericidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun doğrudan cumhurbaşkanına bağlanması soru işaretleri yaratmaktadır.

  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu neden apar topar ve sosyal taraflara danışılmadan cumhurbaşkanına bağlanmıştır?
  • İş Kanunu içinde yer alması gereken bir kurul neden İş Kanunu sistematiği dışına çıkarılmıştır?
  • Bu değişiklik hangi ihtiyaca dayanarak, neden ve hangi gerekçeyle yapılmıştır?
  • Anayasanın cumhurbaşkanına tanımadığı bir yetki neden hile yoluyla yapılmıştır?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun cumhurbaşkanlığı teşkilatı içine alınması CBK ile komisyonun yapısının değiştirilmesine olanak tanımaktadır. TBMM’nin kanunla yapabileceği bir değişiklik cumhurbaşkanının iki dudağı arasına terk edilmiştir. Cumhurbaşkanı Asgari Ücret Tespit Komisyonun üye bileşimini istediği gibi değiştirebilecek ve müdahale edebilecektir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun muvazaalı bir işlemle cumhurbaşkanına bağlanması başkanlık rejiminde çalışma hayatıyla ilgili çok daha keyfi işlemler yapılabileceğinin ilk örneklerinden biri olmuştur.

 

ITUC ETUC