Image Map

Çocuk istismarıyla ilgili açıklamamızın basına yansımaları…

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun ve DİSK Bölge Temsilciliklerimizin çocuk istismarı ile ilgili yaptığı açıklamaların basına yansımaları…

Evrensel

Anayurt

 

Anayurt

Ankara Zafer

Ankara Zafer

Birgün

Gündem Saros

Hudut Gazetesi

ITUC ETUC