Image Map

KİT’lerdeki taşeron işçilere ilgili açıklamamızın basına yansımaları…

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan taşeron işçilerle ilgili yaptığı basın açıklaması Evrensel Gazetesi’nde yer aldı.

Evrensel

Evrensel

Bölge Gazetesi

Çorlu Devrim Gazetesi

Çukurova Press

Çukurova Press

ITUC ETUC