Image Map

TÜM TAŞERON İŞÇİLERE AYRIMSIZ ve KOŞULSUZ KADRO

KİT’lerdeki taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ciddi sorunlar yaratacak:

TÜM TAŞERON İŞÇİLERE AYRIMSIZ ve KOŞULSUZ KADRO

DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun, KİT’lerdeki taşeron işçilerle ilgili Bakanlar Kurulu kararına dair değerlendirmeleri:

30 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında taşeron işçi olarak çalıştırılmakta olan işçilerin kadroya alınmasına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Ancak yapılan düzenleme gecikmiş ve yeni sorunlara yol açacak nitelikte olup taşeron işçiler için yeni mağduriyetler yaratacaktır.

Konfederasyonumuz DİSK taşeron işçilerin kadroya alınması sırasında hiçbir ayrım yapılmamasını savunmuş ve kamuya alınan bütün taşeron işçilerin ayrımsız kadroya alınmasını talep etmişti. Ancak hükümet bu uyarılara kulak asmamış ve KİT’lerde çalışan taşeron işçiler başta olmak üzere on binlerce taşeron işçisi kadro dışı kalmıştı.

KİT’lerde çalışan taşeron işçilere dönük yeni Bakanlar Kurulu kararnamesi ciddi sorunlar içermektedir. Öncelikle vurgulamak gerekir ki bu kararname KİT’lerde çalışan 50 bin civarındaki taşeron işçileri ilgilendirmekte olup, kadro alamayan ve sayıları on binlerle ifade edilen diğer mağdur taşeron işçilerin sorunlarına çözüm getirmemiştir.

Kararname, çok sayıda kriteri karşılaması durumunda taşeron işçilerin kamuda istihdam edilebileceğini öngörüyor. Diğer bir ifade ile kararname kriterleri karşılamaları halinde bütün taşeron işçilerin kadroya alınmasını emretmiyor, bunun yerine “istihdam edilebilirler” ifadesini kullanıyor. Böylece ilgili kamu idaresine çok geniş bir takdir yetkisi veriliyor. Kararname KİT’lerde ve bağlı ortaklıklarda çalışan tüm taşeron işçilere kadro güvencesi vermiyor. Kadroya alınacak işçi sayısının ilgili kamu iktisadi teşebbüsü ve Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmesi öngörülüyor. Son karar ise Hazine’ye ait olacak.

Kararname ile kadro için 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az 2 yıl “kesintisiz” ilgili KİT ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam ediyor olmak şartı getirildi. (Yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç) Ancak bu kriterin taşeron işçiler tarafından karşılanması oldukça zor. KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin sürekli çalışamamaları, işe giriş çıkışlar ve boşluklar nedeniyle bu kriteri karşılamada büyük zorluk yaşayacakları bir gerçek.

KİT’lerdeki taşeron işçilerden aranan şartlardan bir diğeri Devlet Memurları Yasası’ndaki memuriyet için aranan şartları yerine getirmeleri. Bu şartlar içinde güvenlik soruşturması da yer alıyor.

Kadroya alınacak işçilerden daha önceki kadro uygulamasında olduğu gibi açtıkları davalardan feragat etmeleri de istenecek.

KİT’lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınması için daha önce kadroya alınan taşeron işçiler için aranan koşullar neredeyse aynen isteniyor. Bu nedenle yeni mağduriyetler ortaya çıkacak. İşçilerin önemli bir bölümü yine kadro dışı kalacak; sayı sınırı, sınav, güvenlik soruşturması gibi yöntemlerle işçilerin önemli bir bölümü elenebilecek.

Hükümet geçmişte yaptığı yanlışlarda ısrar etmektedir. Oysa bu yolun yanlış olduğunu en başta söylemiştik. KİT’lere çalışan taşeron işçilere dönük ayrımcılığa dikkat çekmiştik. Hükümet şimdi bir yanlıştan kısmen dönerken temel yanlışlarda ısrar etmektedir.

Tekrar edelim kamudaki tüm taşeron işçilere ayrımsız ve koşulsuz kadro verilmeli, kadroya alınan taşeron işçiler halen kadrolu çalışan işçilere eşit haklara sahip olmalıdır.

ITUC ETUC