Image Map

Basında DİSK: “İşçi sınıfı borçlu değil alacaklıdır”

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun ekonomideki son gelişmelere dair değerlendirmelerinin basına yansımaları

Evrensel

Evrensel (12 Ağustos)

Cumhuriyet

BirGün

Aydınlık

ITUC ETUC