Image Map

ÇALIŞMA BAKANLIĞI YOK EDİLİYOR, SADAKA BAKANLIĞI KURULUYOR

ÇALIŞMA BAKANLIĞI YOK EDİLİYOR, SADAKA BAKANLIĞI KURULUYOR:

ÇALIŞMA BAKANLIĞI KORUNMALI, AYRI BİR KADIN BAKANLIĞI KURULMALIDIR

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının adının değiştirilmesine dair değerlendirmesi

24 Haziran seçimleri sonrası uygulanmaya başlanan Başkanlık rejiminde çalışma, emek ve kadın konuları iyice silikleşiyor. Bunun ilk ve simgesel adımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın adının değiştirilmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birleştirilmesi oldu. 10 Temmuz 2018’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının adından “sosyal güvenlik” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının adından “sosyal politikalar” kavramları atılarak Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı adı altında yeni bir bakanlık kuruldu. 3 Ağustos 2018 günü yayınlanan 15 sayılı CBK ile aradan bir ay geçmeden yeni bakanlığın adı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak değiştirildi.

Bu değişiklik bilimsel değildir, sosyal gerçeklere ve Türkiye deneyimine uygun değildir. Yapılan sadece bir isim değişikliği de değildir. 1945 yılında kurulan ve ülkemizin en eski ve köklü bakanlıklarından biri olan Çalışma Bakanlığı fiilen yok edilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma ilişkilerinde ve bu ilişkilerden kaynaklanan konularda uzmanlaşan bir bakanlıktır. Çalışma ilişkileri işçisiyle, memuruyla emeklisi ile ülkemiz nüfusunun ezici çoğunluğunun çalışma hayatından kaynaklı sorunlarına yoğunlaşan bir bakanlıktır ve görev kapsamı oldukça geniştir.

Çalışma Bakanlığı diğer bakanlıklardan farklı olarak işçi, işveren ve devletin üçlü ilişkisine ve varlığına dayalı bir bakanlıktır. Çalışma bakanlığının aile ve sosyal hizmetler bakanlığı içinde eritilmesi bakanlığın zaten sınırlı olan sosyal diyalog alanındaki işlevini de iyice zayıflatacaktır. Çalışma hayatının taraflarını bir araya getiren bakanlığın aile ve sosyal hizmetler adı altında eritilmesi kabul edilemez.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın adından “sosyal güvenlik” çıkarıldı, bunun yerine “sosyal hizmet” getirildi. Son CBK ile ilk sırada yer alan “çalışma” yerine “aile” getirildi.  Oysa sosyal hizmet sosyal güvenliğin bir alt koludur. Asıl olan sosyal güvenliktir. Bakanlığın adından sosyal güvenliğin çıkartılması sosyal güvenlik yerine sosyal yardım ve sadakanın hedeflendiğini göstermektedir. Öte yandan bu değişiklik çalışma hayatının sorunlarının daha da silikleşmesine yol açacaktır.

Bilindiği gibi uzun yıllar boyunca var olan Kadından ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı uygulamasına 2011 yılında son verildi ve bakanlığın adından kadın çıkartılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu. Böylece kadın bakanlığı ortadan kaldırılmış oldu. Şimdi ise bu bakanlığın adındaki “sosyal politikalar” yerini “sosyal hizmetler” alıyor. Bu değişiklik hak temelli sosyal politika yerine sosyal hizmet ve sosyal yardımı koyan sadaka devleti anlayışını yansıtmaktadır. Sosyal bir hukuk devletinde sosyal hizmetler sosyal politikanın bir alt dalıdır. Öte yandan aradan bir ay geçmeden bakanlığın adının bir kez daha değiştirilmesi yapılan işlerin enine boyuna düşünülmediğinin ve gelişigüzel davranıldığının göstergesidir.

Yeni bakanlık oluşturulurken tarafların görüşlerinin alınmamış olması kabul edilemez.  73 yıllık çalışma bakanlığı bir çırpıda aile ve sadaka bakanlığına dönüştürülmüştür.

Konfederasyonumuz DİSK, adında ve yapılanmasında kadının öncelikli olduğu,  kadın, aile ve çocuk alanında ayrı bir bakanlık ihdas edilmesi görüşündedir.

Çalışma hayatı açısından son derece yaşamsal olan 73 yıllık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın adı ve yapısı ise mutlaka korunmalıdır.

ITUC ETUC