Image Map

12 EYLÜL HUKUKU, 12 EYLÜL DÜZENİ DEVAM EDİYOR!

12 EYLÜL HUKUKU, 12 EYLÜL DÜZENİ DEVAM EDİYOR!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 12 Eylül’ün 38. yıldönümüyle ilgili açıklaması

Emek düşmanı, vahşi bir neoliberal düzeni Türkiye’de de inşa edebilmek için emperyalizminin desteği ile yapılan 12 Eylül darbesi, 38’inci yılında Türkiye toplumuna ağır bedeller ödetmeye ve tahribatlar yaratmaya devam ediyor.

12 Eylül darbecilerinin başlıca politikaları, işçi sınıfının örgütlü gücünü, direncini, siyasi temsilini ortadan kaldırmak, yurttaşların demokratik katılımının önünde barajlar dikmek, toplumun tüm farklı renklerini yok etmek idi. Darbecilerin bu politikaları bugün de devam ediyor ve ülkemizin geleceğini yok ediyor.

Tam da 12 Eylül’de hedeflendiği gibi, hak aramanın, itiraz etmenin, olanaksızlaştırıldığı, muhalefetin “Milli Güvenlik sorunu” sayıldığı tek sesli bir rejim inşa edilmiştir.

Parlamentonun işlevsizleştirildiği; muhalefeti ezmeyi temel amaç haline getiren bir yargı sistemiyle hukukun ayaklar altına alındığı; seçilmişlerin yerine atanmışların getirildiği; gazetelerin, radyoların, televizyonların susturulduğu, hizaya sokulduğu; başta grev hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin kullanımının fiilen engellendiği; toplumun tamamen susturulmak istendiği bir rejim açıktır ki 12 Eylül darbecilerinin hayaliydi.

Bugüne kadar darbelerin ve her türlü dikta girişiminin karşısında demokrasi, sosyal hukuk devleti, emek, barış ve laiklik talepleriyle çıkan DİSK, tüzüğünde yer alan “sınıfının onursal görevi olarak, faşizme, cuntacılığa, oligarşiye, baskıya, zulme ve işkenceci tüm rejim ve dikta yönetimlerine karşı mücadele etme” görevinin bilincindedir.

12 Eylül 1980’de en büyük saldırıya uğrayan, yöneticileri idamla yargılanan, üyeleri tutuklanan Konfederasyonumuz, 38’inci yılında hala devam etmekte olan 12 Eylül düzenine, tarihinden aldığı güç ve cüretle direnecektir!

ITUC ETUC