Image Map

“KÖLE DEĞİLİZ” ÇIĞLIĞI TUTUKLANAMAZ!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun İstanbul’daki havalimanı işçilerinin tutuklanmasıyla ilgili açıklaması

İstanbul Yeni Havalimanı şantiyesinde insanca yaşam ve çalışma koşulları için iş bırakan binlerce inşaat işçisinin haklı talepleri, baskıyla, şiddetle bastırılmak isteniyor.

15 Eylül 2018, Cumartesi gününün ilk saatlerinde yüzlerce işçinin gözaltına alınmasının ardından bugün aralarında sendika yöneticilerinin de olduğu 24 işçinin tutuklanması ülkemizde adaletsizliğin geldiği boyutu gözler önüne seriyor.

İşçilerin her birinin suç duyurusu niteliğinde olan taleplerinin karşılanmaması; Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere devletin yetkili kurumlarının devreye girerek insanlık dışı çalışma koşullarına son vermemesi; işverenin hukuksuzluklarının soruşturulmaması ve bunun yerine çözüm olarak yüzlerce işçinin gözaltına alınıp 24’ünün tutuklanması ülkemizi yönetenlerin işçi sınıfının tamamına yönelik açık bir meydan okuması olarak tarihe geçmiştir.

İş cinayetlerinin cezasız kaldığı, işverenlerin vergi ve SGK usulsüzlüklerinin örtbas edildiği, çalışma yaşamında tam bir hukuksuzluğun kol gezdiği bir ülkede, bu uygulamalara karşı örgütlenen ve “Köle değiliz” diyen işçiler siyasal iktidar tarafından “muhatap” değil hedef alınmıştır.

İşçiler sadece gaz bombalarının ve TOMA’ların değil, iktidar yanlısı medyanın yalanlarının, “kin ve nefret” söylemlerinin de hedefi olmuşlardır. Kalemleri ve vicdanları satılık işçi düşmanı bu “medya mensupları” bilsinler ki, bu ülkenin asli unsuru, gerçek sahibi işçilerdir, emekçilerdir, üretenlerdir!

İşçilerin taleplerini gaz bombalarıyla, gözaltılarla, tutuklamalarla, yalanlarla bastırmak isteyenler, sadece inşaat işçilerini hedef almamış, belli ki ülkenin emeğiyle geçinen dörtte üçüne “Kölece bir suskunluk” dayatmak istemişlerdir.

Ülkemiz ekonomik kriz sürecindeyken, ücretlerimiz zamlar karşısında her gün erirken, işsizlikte artış durdurulamazken, bu süreci baskı ve zor yoluyla yönetmeyi, sermayeyi kurtarıp faturayı işçilere, emeklilere, tüm dar gelirlilere kesmeyi düşünenleri bugünden uyarıyoruz: Baskıyla susturulmak istenen inşaat işçilerinin “Köle değiliz” çığlığı işçi sınıfının tamamının çığlığı haline gelmiştir.

İşçi sınıfının haklı ve meşru taleplerini bastırarak, hukuk dışı, adaletsiz yollara başvurarak bu kriz sürecini “yönetme” hesapları yapanlar ciddi bir yanılgı içindedir. Bu yanılgıdan derhal dönülmelidir.

İnşaat işçilerinin tüm talepleri karşılanmalı, tutuklanan tüm işçiler derhal serbest bırakılmalı, insanlık dışı koşullarda, kölece ve hukuksuz biçimde işçi çalıştıran işverenler hakkında etkin bir soruşturma başlatılmalıdır.

 

ITUC ETUC