Image Map

3. HAVALİMANI TARİHE İŞ CİNAYETLERİYLE, ÖDENMEYEN MAAŞLARLA VE HAPSE ATILAN İŞÇİLER İLE GEÇMİŞTİR!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 3. Havalimanı’nın açılışı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Yapılışına karar verilmesinden inşa sürecine dek adı milyon dolarlık yolsuzluklarla, iş cinayetleriyle, ödenmeyen maaşlarla, tahtakurularıyla, insanca çalışma koşulları için mücadele eden işçilere dönük saldırılarla anılan, yapımında bir kent ve doğa katliamına imza atılan ve bu yöndeki itirazlara kulak asılmayan 3. Havalimanı’nın ilk fazı bugün açılıyor.

Açılışında “Cumhuriyet’in zafer anıtı” olduğu iddia edilen 3. Havalimanı, en başta “cumhur”un; emek gücünden başka geçim kaynağı olmayanların, toplumun ücret geliriyle yaşayan dörtte üçünün, yani işçilerin yoksulluğu pahasına inşa edilmiştir.

3. Havalimanında işçiler, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınmadan çalıştırılmış, onlarca işçi burada çalışırken hayatını kaybetmiştir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) havalimanının inşa edildiği üç yıllık süre zarfında en az 38 işçinin hayatını kaybettiğini belirtmiş, ancak gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu konusunda şüpheleri olduğunu, zira pek çok iş cinayetinin bildirilmediğini ve bunların etkin bir şekilde soruşturulmadığını vurgulamıştır. 3. Havalimanında pek çok iş cinayeti örtbas edilmiş, iş cinayetlerinin failleri adeta korunmuştur.

3. Havalimanında işçilerin ücretleri düşük gösterilmiş, sigorta primleri çalınmış, bu yolla vergi kaçırılmış, üstelik bunu yapan patronlara işçilerin parasından teşvikler verilmiştir.

3. Havalimanında işçiler kölelik koşullarında çalıştırılmış, sendikalı işçiler işten atılmış, bu hukuksuzluğa göz yumulmuştur.

Her fırsatta işçilere fedakarlık çağrısı yapanlar, krizin yükünü paylaşmaktan söz edenler işçilerin canı pahasına ceplerini doldururken, 3. Havalimanında işçilere düşen yalnızca ölüm ve sefalet olmuştur.

Bu tabloya karşılık “Köle değiliz” çığlığını yükselten, insanca çalışma ve yaşama koşulları talep eden işçilere TOMA’larla, gaz bombalarıyla saldırılmış; işçi koğuşlarına gece yarısı baskınları düzenlenmiş ve yüzlerce gözaltının ardından işçiler ve sendika yöneticileri tutuklanmıştır. DİSK/Dev Yapı-İş Sendikamızın Genel Başkanı Özgür Karabulut’un da aralarında olduğu 31 inşaat işçisi halen tutukludur.

İşçilerin taleplerini önce gaz bombalarıyla, TOMA’larla; sonra da gözaltılarla, tutuklamalarla bastırmak isteyenler, sadece inşaat işçilerini değil; ülkede emeğiyle geçinen her bir işçiyi hedef almıştır.

Havalimanındaki iş cinayetleri ve diğer hukuksuzluklar Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü raporlarında da yer almış; bu sorunların çözümü noktasında Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu tarafından pek çok çağrı yayınlanmıştır.

3. Havalimanı’nın harcı, iş cinayetleriyle, ödenmeyen maaşlarla, tahtakurularıyla, vergi kaçakçılığıyla, yolsuzlukla, kent ve doğa katliamıyla karılmıştır.

3. Havalimanı, adı ne olursa olsun, inşaatında çalışırken ölmek istemeyen işçilerin hapse atıldığı, onlarca işçinin çalışırken hayatını kaybettiği, maaşların ödenmediği havalimanı olarak tarihe geçecektir.

ITUC ETUC