Image Map

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR AŞ İŞÇİLERİ İŞE İADE EDİLMELİDİR!

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR AŞ İŞÇİLERİ İŞE İADE EDİLMELİDİR!

Aydın Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan Sosyal İş sendikamız üyesi 9 işçiyle ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun basın açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İmar A.Ş’de çalışan Sosyal İş sendikamız üyesi 9 işçi, sendikal haklarını kullandıkları için geçtiğimiz Temmuz ayında işlerinden atıldı. İşçilerin işleri ve ekmekleri için sürdürdükleri direniş bugün 93’ncü gününde.

İşçiler Sosyal İş sendikamıza üye olmuş, sendikamız işyerinde çoğunluğu sağlamış, toplu iş sözleşmesi sürecini başlatmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru yapmış, Bakanlık çoğunluğun sağlandığını tespit etmiş ve hemen ardından işçi arkadaşlarımız işten çıkarılmıştır. Sosyal İş üyesi 9 işçinin işten çıkarılmasının ardından İmar AŞ işçilerinin sendika değiştirmeye zorlanması ve toplu iş görüşmelerinin başlamasını engellemeye yönelik olarak yetki itirazı davası açılması, işten çıkarmaların amacını açıkça ortaya koymaktadır.

Aydın’da yaşananlar ülkemizde yıllardır yaşanan sendikal hak ihlallerinin tipik bir örneğidir. İşverenlerin ve siyasi iktidarın sendikal örgütlenmeyi, özellikle de DİSK’in örgütlenmesini önlemek için kullandığı oldukça tanıdık yöntemler, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmıştır.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun yayınladığı raporda, Türkiye işçilerin hakları açısından dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında yer almaktadır. Özellikle sendikal hakların ihlali açısından Türkiye parmakla gösterilmektedir. Aydın Büyükşehir Belediyesi de önümüzdeki sene hazırlanacak raporda bu utanç verici konuma katkıda bulunanlar arasında yer alacaktır.

Unutulmamalıdır ki bir ülkede, hele hele nüfusunun dörtte üçünün ücret gelirleriyle geçindiği bir ülkede, emeğin hakları yoksa demokrasinin olması mümkün değildir. Bu nedenle sendikal hak ve özgürlüklere yönelik her olumsuz tutum, aynı zamanda ülkemizdeki demokrasi mücadelesine vurulmuş bir darbedir.

Benzer şekilde, demokrasinin olmadığı yerde de emeğin haklarının savunulması güçleşir. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde ve diğer birçok işyerinde işverenler, ülkemizin içinde bulunduğu antidemokratik ortamdan faydalanarak emeğin en temel haklarını gasp etmekte, işçiler örgütsüz bırakılmakta veya iktidar/sermaye güdümündeki sarı sendikalara üye olmaya zorlanmaktadır.

Bu nedenle, Aydın Büyükşehir Belediyesinde yaşananlar sadece 9 işçinin meselesi değil, Türkiye işçi sınıfının meselesidir,  demokrasi meselesidir, “Hak-hukuk-adalet” meselesidir.

Biz DİSK olarak 9 işçi arkadaşımızın işe iadesi için, hak-hukuk-adalet için, demokrasi için mücadeleye devam edeceğiz!

TÜM İŞÇİLER İŞE İADE EDİLMELİDİR!

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR AŞ İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR!

İNADINA SENDİKA, İNADINA DİSK!

ITUC ETUC