Image Map

DİSK, inşaat işçileri için eylemde: Sendikal faaliyet suç değildir!

DİSK üye ve yöneticileri, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirdikleri basın açıklamalarında geçtiğimiz günlerde tutuklanan Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut’un ve tutuklu inşaat işçilerinin serbest bırakılmasını talep etti. 

İstanbul Yeni Havalimanı şantiyesinde insanlık dışı koşullarda çalıştırılan işçiler insanca yaşama ve çalışma talep ederek iş bırakmış, yaşanan polis saldırısı sonucu farklı zaman dilimlerinde 500’den fazla işçi gözaltına alınmış, aralarında DİSK/Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut’un da olduğu 35 inşaat işçisi tutuklanmıştı.

5 Ekim Cuma günü DİSK/Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut’un tutuklanmasının ardından bir açıklama yapan DİSK Yönetimi, Özgür Karabulut ve tutuklu işçilerin serbest bırakılmasını talep etmiş, 8 Ekim Pazartesi günü (bugün) basın açıklamaları gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Bugün İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen açıklamalarda tutuklamalara tepki gösterildi, başta Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut olmak üzere tutuklanan tüm inşaat işçilerinin derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL

İstanbul’da Tophane’deki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen eyleme DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin yanısıra DİSK üyesi sendikaların genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri, şube ve merkez yöneticileri ile çok sayıda DİSK’linin yanısıra pek çok muhalefet temsilcisi ve milletvekilleri de katıldı.

Açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Özgür Karabulut’un yürüttüğü faaliyetlerin hiçbirinin suç olmadığına dikkat çeken Çerkezoğlu, “Asıl suç olan, sendikalaşmayı engellemek, iş cinayetlerinin üstünü örtmek, işçilerin maaşlarını vermemek ve tüm bunlara göz yummaktır.” dedi.

Çerkezoğlu’nun açıklamasının tam metni şöyle:

SENDİKAL FAALİYET SUÇ DEĞİL HAKTIR!

İNSANCA ÇALIŞMA VE YAŞAMA TALEBİ TUTUKLANAMAZ!

İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almadan işçi çalıştırmak suçtur,

İş cinayetlerini örtbas etmek, iş cinayetlerinin faillerini korumak suçtur,

Ücretleri düşük gösterip sigorta primlerini çalmak suçtur,

Vergi kaçırmak suçtur,

Sigorta primlerini çalan, vergi kaçıran patronlara teşvik vermek suçtur,

İşçileri kölelik koşullarında çalıştırmak suçtur,

Sendikalı işçileri işten atmak suçtur,

İşçiler sendikalı oldukları için işten atılırken görevini ihmal etmek, hatta bilerek isteyerek bu hukuksuzluğa göz yummak suçtur,

Anayasal güvence altındaki grev hakkını gasp etmek suçtur,

AMA SENDİKAL FAALİYET YÜRÜTMEK SUÇ DEĞİLDİR!

İstanbul Yeni Havalimanı şantiyesinde kölece çalışma ve yaşama koşullarını protesto eden işçilere, bu ülkeyi yönetenlerin yanıtı kitlesel gözaltı ve tutuklamalar oldu. Bugüne kadar aralarında DİSK/Dev Yapı-İş Genel Başkanımız Özgür Karabulut’un da olduğu 35 işçi ve sendikacı tutuklandı.

Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, iş cinayetlerinde katledilen, maaşları doğru düzgün ödenmeyen, bedenleri tahtakurularına yem edilen 3. Havalimanı işçilerinin haklı mücadelesini yürütmüştür. Sendikasının ve inşaat işçilerinin kendisine verdiği sendikal görevleri yerine getirmiştir. Bir sendika Genel Başkanının bu görevlerini yapması suç olamaz.

Havaalanı işçilerinin protestolarının ardından sendikal faaliyetlerini sendika genel merkezinde sürdüren Dev Yapı-İş Genel Başkanının, DİSK Genel Merkezi önünden gözaltına alınmasının ardından tutuklanması tamamıyla hukuksuzdur. Özgür Karabulut’un adresi bellidir ve iki haftadır sendikasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun da ötesinde inşaat işçilerinin insanca çalışma ve yaşama hakkını savunmak, sendikamız genel başkanının suçu değil, görevidir. Asıl suç olan, bu görevi yerine getirmesini engellemektir.

Asıl suçlular, iş cinayetlerine, ödenmeyen maaşlara, tahtakurularına göz yumanlardır.

Asıl suçlular, işçilerin her biri “suç duyurusu” niteliğinde olan taleplerine kulaklarını kapatanlar, patronları değil işçileri tutuklayanlardır.

Asıl suçlular, işçilerin kölelik düzeni şartları altında çalışmalarına cevaz veren devletin yetkili kurumlarıdır, Çalışma Bakanlığıdır.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun yayınladığı raporda, işçilerin hakları açısından dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında olan ülkemiz, son dönemde haklarını isteyen işçilerin ve sendikacıların tutuklanmasıyla bu konumunu sağlamlaştırmaktadır.

İşçilerin taleplerini önce gaz bombalarıyla, TOMA’larla; şimdi de gözaltılarla, tutuklamalarla, yalanlarla bastırmak isteyenler, sadece inşaat işçilerini değil; ülkede emeğiyle geçinen her bir işçiyi hedef almıştır. İnşaat işçilerine yönelik tutuklamalar tüm bir işçi sınıfına dönük saldırılardır.

Gözaltına alınması ve tutuklanması gereken insanca çalışma ve yaşama koşulları talep eden işçiler değil, işçileri kölece şartlar altında çalıştıran patronlardır! Yapılması gereken, gözaltına alınan ve tutuklanan tüm inşaat işçileri derhal serbest bırakmak, işçilerin tüm taleplerini karşılamak ve insanlık dışı koşullarda işçi çalıştıran işverenler hakkında etkin bir soruşturma başlatmaktır!

İnşaat işçilerinin insanca çalışma ve yaşama hakkını savunmak suç değildir!

Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut derhal serbest bırakılmalıdır!

Çerkezoğlu’nun açıklamasının ardından söz alan Petrol-İş Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Mesut Tekik, Flormar işçilerinin dayanışma mesajını iletti. İktidarın bu tutuklamalarla birlikte kriz döneminde artan hoşnutsuzluğa dönük bir önalmayı amaçladığını belirten Tekik, ne şart altında olursa olsun mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Basın açıklamasında son olarak sözü Dev Yapı-İş üyesi ve İstanbul Yeni Havalimanı işçisi Cemal Özder aldı. Sendikalarının genel başkanlarının İstanbul Yeni Havalimanı’nda kölelik koşullarına karşı yürüttüğü sendikal faaliyetlerden ötürü tutuklandığını belirten Özder, sendikal mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

ANKARA

Ankara’da Ulus Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasına KESK Eş Genel Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik, DİSK önceki dönem Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün ile DİSK üyesi sendikaların merkez ve şube yöneticileri ile DİSK’li işçiler katıldı.

Açıklamayı okuyan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut’un yürüttüğü sendikal faaliyetlerin hiçbirinin suç olmadığını, Karabulut ve diğer tutuklu inşaat işçilerinin derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Görgün’ün ardından söz alan DİSK önceki dönem Genel Başkanı ve İzmir milletvekili Kani Beko ve KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, bu hukuksuzluğa karşı DİSK’in ve Dev Yapı-İş Sendikasının yanında olduklarını belirttiler.

 

ITUC ETUC