Image Map

DİSK’ten Türk-İş’e ziyaret

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri ekonomik krize karşı işçilerin haklarını ortak taleplerle savunabilmek için Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ve Türk-İş Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

10 Ekim 2018 Çarşamba günü Türk-İş’i ziyaret eden DİSK heyeti,  ekonomik krize karşı emeği savunmak için DİSK’in sosyal politika önerilerini Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türk-İş Yönetim Kurulu üyeleri ile paylaşarak, bundan sonraki süreci ortak talepler etrafında beraber yürütmek üzere bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunuldu. Görüşmenin içeriğine dair konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Türkiye’nin ekonomik kriz içerisine sürüklendiğine dikkat çekerek, “Çalışanlar açısından sorunlar yaşanmaya başlandı ve bu sorunların kaynağının ülkede uygulanan ekonomik politikalar olduğunu biliyoruz. Bu kriz koşullarında işçileri ve emekçileri koruyacak politikaların geliştirilmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Yaşanan krize karşı emeğin savunmasını örgütlemek için sosyal politika önerilerimizi ilettik” diye konuştu.

“Çalışma hayatındaki sıkıntı ve problemler hepimizin tüm ortak problemleridir” diyen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay “Kriz var, fedakarlık yapmanız gerekir’ denirse tavrınız ne olur?” sorusuna “Canımızı mı alacaklar, ne yapacaklar? 1600 liranın ne kadar fedakarlığı olur. İşçinin aldığı ücret ortada. Ne fedakarlığı yapacağız. Yapacak bir şey kalmadı. İmkanı olanlar yapsın” şeklinde yanıt verdi.

İki Genel Başkanın yaptığı açıklamalarda şu ortak vurgular öne çıktı:

1. Artan enflasyon nedeniyle eriyen ücretlerin iyileştirilmesi, asgari ücrette yıl sonu beklenmeden bir iyileştirmeye gidilerek 2019 asgari ücretinin bu rakam üzerinden belirlenmesi

2. Kamuda YHK tarafından 2020’ye kadar belirlenen yüzde 4+4 zammın artan enflasyon gözönüne alınarak iyileştirilmesi, özgür toplu sözleşme hakkının tanınması, belediyelerde ve özel idarelerde ek tediyelerin ödenmesi ve taşeron işçilerin yaşadığı adaletsizliklerin giderilmesi

3. Krizi fırsata çevirmeye yönelik toplu işten çıkarmaların engellenmesi

4. Emeğin haklarını koruyabilmesi için sendikalaşma önündeki engellerin kaldırılması

5. İşsizlik sigortası fonunun amaçdışı kullanımının son bulması. Fondan amacına uygun olarak işsizlerin yararlanma koşullarının kolaylaştırılması, yararlanma süresinin uzatılması ve miktarın artırılması

6. İstanbul yeni havalimanında çalışan inşaat işçilerinin gayri insani koşullarının düzeltilmesi, tutuklu işçilerin ve sendikacıların serbest bırakılması.

7. Ekonomik Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu gibi çok taraflı yapıların toplanması

ITUC ETUC