Image Map

Üçlü Danışma Kurulu’nda DİSK’in görüş ve önerileri dile getirildi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı Üçlü Danışma Kurulu toplantısı 15 Ekim 2018 Pazartesi günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. “Çalışma Hayatı” başlığıyla toplanan Üçlü Danışma Kurulu’na DİSK adına katılan Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreterimiz Cafer Konca ve DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün DİSK’in görüş ve önerilerini dile getirdi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu toplantıda ilk olarak İstanbul’daki yeni havalimanında yaşanan sürece dair değerlendirmelerde bulundu. İşçilerin her biri birer suç duyurusu niteliğindeki taleplerini değerlendirmek yerine devletin yanıtının kitlesel gözaltı ve tutuklamalar olduğunu hatırlatan Arzu Çerkezoğlu, “Haklı talepleri dinlemek ve gereğini yapmak yerine, yüzlerce işçi gözaltına alındı, aralarında DİSK Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut’un da olduğu 35 işçi ve sendika yöneticisi tutuklandı” dedi. Özgür Karabulut’un ertesi gün ifade vermeye gideceğinin bilinmesine rağmen DİSK Genel Merkezi önünden gözaltına alınarak hızla tutuklandığını ifade eden Arzu Çerkezoğlu, tüm tutukluların serbest bırakılmasını, yeni havalimanındaki çalışma koşullarının değerlendirilmesi için bir heyet kurularak işçilerin insanca çalışma taleplerinin yerine getirilmesini istedi, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ve Uluslararası Çalışma Örgütünün de benzeri yönde açıklamaları olduğunu hatırlattı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun gündeme getirdiği bir diğer konu da 15 Temmuz 2018 günü yayımlanan 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle (CBK) doğrudan cumhurbaşkanına bağlı ve onun talimatıyla çalışacak olan Devlet Denetleme Kurulu’na sendikalar ile meslek örgütlerini denetleme ve seçilmiş yöneticilerini görevden alma yetkisinin verilmesi oldu. Sendikaların denetlenmesinin doğal olduğu ancak bu denetlemenin nasıl yapılacağının yasayla belirlenmiş olduğunu hatırlatan Çerkezoğlu, seçilmiş yöneticilerinin idare tarafından görevden alınabilecek olmasının, açıkça sendika özgürlüğünün ihlali olduğu, yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu söyledi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, e-devlet sistemindeki ve sendika üye listelerinin açıklanmasındaki aksaklıklara da değinerek, bu teknik sorunların çözülmesini talep etti.

Türkiye’de etkisini giderek hissettiren ekonomik krize dair DİSK’in görüşlerini de anlatan Genel Başkanımız, yaşanan krizin yıllardır sürdürülen borçlanmaya, betona ve ithalata dayalı ekonomi politikalarının bir sonucu olduğunu ifade etti. Bir yıldır cari açıktan dış borçlara, enflasyondan işsizliğe tüm ekonomik parametrelerin alarm verdiğini, bu verileri dikkate alan DİSK’in ve bir çok iktisatçının hükümeti uyardığını söyleyen Arzu Çerkezoğlu, şimdi karar verilecek olanın göz göre göre gelen bu kriz karşısında toplumun yüzde 1’inin mi, yüzde 99’unun mu korunacağı olduğunun altını çizdi.

Genel Başkanımız, DİSK’in toplumun yüzde 99’unu krizden koruyacak sosyal politika önerilerini şu şekilde sıraladı:

  • Orta Vadeli Programda %20.8 olarak hedeflenen enflasyon Eylül ayında %24.5’e ulaşmıştır. Üretici Fiyatlarının %46 arttığı düşünüldüğünde yıl sonunda enflasyonun %30’lara ulaşması sürpriz olmayacaktır. Oysa asgari ücrete 2018 yılı için %14 zam yapılmıştır. Ücretler enflasyon karşısında ciddi biçimde erimiştir. Bu nedenle yıl sonu beklenmeden Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmalı, bu erime son üç ay için telafi edilmelidir. 2019 asgari ücret de bu düzeltilmiş ücret üzerinden belirlenmelidir.
  • “Taşerona kadro” denilerek işletilen süreçte yaşanan haksızlıklar ve mağduriyetler giderilmelidir; %4+4 olarak sabitlenen sözleşmeler revize edilmeli, özgür toplu sözleşme düzeni getirilmelidir.
  • Haksız hukuksuz biçimde KHK ile ihraç edilen, işsiz kalanların mağduriyetleri giderilmelidir.
  • Toplu İşten Çıkarmaları önleyen bir yasal düzenleme meclisten çıkarılmalıdır.
  • İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmeli, Fondan yararlanma koşulları azaltılmalı, yararlanma süreci ve miktarı artırılmalıdır. Kısa Çalışma Ödeneğine dair bir düzenleme yapılmalıdır.
  • Orta Vadeli Programda kıdem tazminatı düzenlemesi gündeme getirilmiştir ancak bu sosyal taraflarca kabul görmemiş, uzlaşma sağlanmamış, bitmiş bir tartışmadır. Bu konu bir daha gündeme getirilmemelidir.
  • Adaletli bir vergi sistemi getirilmeli, elektrik, su, doğalgaz, ulaşım gibi fiyatları kamu tarafından belirlenen ve geniş kesimlerce faydalanılan mal ve hizmetlere zam yapılmamalı, yapılan zamlar geri alınmalıdır.

Genel Başkanımızdan sonra söz alan Genel Sekreterimiz Cafer Konca da özellikle belediyelerdeki taşeron işçilerinin yaşadığı haksızlıklara dikkat çekerek, tüm işçilere kadro verilmesi gerektiğini ifade etti. Belediye işçilerinin, bir çok kamu kurumunda çalışanların aldığı ek tediyeleri alamadığını da hatırlatan Cafer Konca, bu gibi haksızlıkların, eşitsizliklerin acilen giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KHK’lar ile ihraç edilen kamu emekçilerine ve işçilere de değinen Konca, büyük bir mağduriyet yaratıldığını, bu sorunun bir sosyal patlamaya doğru gittiğini, intihar vakalarının gerçekleşmeye başladığını ve bu soruna acilen bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Tüm tarafların görüşlerini dinleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu görüşleri ve önerileri değerlendireceklerini, bu süreçte Üçlü Danışma Kurulu’nun toplanmaya devam edeceğini söyledi.

ITUC ETUC