Image Map

Uluslararası sendikalar: Üçüncü havalimanı işçilerini serbest bırakın!

 

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Cumhurbaşkanı ve Çalışma Bakanı’na mektup yazarak, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) bir açıklama yayınlayarak, tutuklanan üçüncü havalimanı işçilerinin serbest bırakılmasını istedi.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow mektubunda “Söz konusu işçiler meşru örgütlenme ve itiraz etme haklarını kullanmak dışında hiçbir şey yapmadılar” derken, ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini “Yaşanan sorunlar polis aracılığıyla çözülemez; çözüm yolu sendikaların, işverenlerin ve hükümetin katılacağı müzakerelerdir” dedi.

ITUC’un Cumhurbaşkanı’na ve Çalışma Bakanı’na mektubu

Sayın Cumhurbaşkanı,

Size 163 ülkeden 207 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu adına yazıyorum.

2014 yılında İstanbul’da devasa üçüncü havalimanı inşaatı başladı. Şantiyede 32 bin işçi çalışıyor. IGA havalimanının ana yüklenicisidir. Projenin başladığı günden bu yana işçiler güvenlik, uzun çalışma süreleri, gıda ve barınma gibi konularda sorunlarını iletiyorlar. Bugün en az 37 işçi hayatını kaybetti. İşçiler bu sayının daha yüksek olabileceğini söylüyor. Üçüncü Havalimanı inşaatında, artan ölümcül olayları ve kötü çalışma koşullarını protesto etmek isteyen işçiler greve gittiler.

Jandarma güçleri bu grev eylemini baskı altına aldı. Üç veya dört bin kadar jandarma bu grevi yasadışı ilan ederek işçilere karşı biber gazı kullandı, şantiyeye TOMA getirildi, sahaya girişler kapatıldı ve sendikacıların girişi engellendi. 600 işçi şiddet kullanılarak gözaltına alındı. Son olarak DİSK/Dev Yapı-İş Başkanı Özgür Karabulut’un da tutuklandığını öğrendik. Toplamda 35 sendika temsilcisi ve işçi cezaevinde yargılanmayı bekliyor. Ayrıca kötü çalışma koşullarını protesto eden yüzlerce işçi işten atılmış durumda.

Bugün yaklaşık 500 polis ve askeri görevli şantiyede bulunuyor ve işçileri sürekli gözetim altında tutuyor. İşçiler kendilerini esir gibi hissediyor.

Ölümlü kazaların sayısı utanç vericidir. Sağlık ve güvenlik standartlarının yetersizliğinde hükümetinizin sorumluluğu vardır. Şantiyedeki çalışma koşulları ve çalışma ilişkileri kabul edilemez durumdadır ve çağdaş kölelik düzeyindedir. Protestolara yönelik baskılar ve sendikacıların tutuklanması temel hak ve özgürlüklerin ciddi şekilde ihlal edildiğini göstermektedir. Buna ek olarak proje çalışma süresi, mesleki sağlık ve güvenlik konulu çok sayıda uluslararası standartı ihlal etmektedir.

Hükümetinizi tutuklu sendikacıları derhal serbest bırakmaya ve haklarında açılmış davaları düşürmeye çağırıyoruz. İşten atılan işçiler geri alınmalı ve şantiyedeki gözetimlere son verilmeli. Söz konusu işçiler meşru örgütlenme ve itiraz etme haklarını kullanmak dışında hiçbir şey yapmadılar.

Mektubumuza cevaben atacağınız adımlar konusunda bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

Saygılarımla
Sharan Burrow

ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini’nin Açıklaması

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) olarak İstanbul’un yeni havalimanındaki inşaat işçilerinin koşullarını iyileştirmeye çalışan sendikaları destekliyoruz.

Yaşanan sorunlar polis aracılığıyla çözülemez; çözüm yolu sendikaların, işverenlerin ve hükümetin katılacağı müzakerelerdir.

Havalimanında şimdiye kadar 37 ölüme ve çok sayıda yaralanmaya neden olan ciddi kazalar yaşandı.

Sorunların başka bir boyutu ise taşeronlaşmadır. Her 10 işçiden 8’i taşerondur ve 250’den fazla alt-işveren tarafından istihdam edilmektedir.

Olaylar ve sağlık-güvenlik koşulları acilen bağımsız ve resmi biçimde incelenmelidir.

Başta DİSK/Dev Yapı-İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut olmak üzere tutuklu bütün işçiler derhal serbest bırakılmalıdır.

İşçilerin şikayetleri ve endişeleri dikkatle ele alınmalıdır. Uzun vadede, havalimanı işçileri dahil olmak üzere, bütün taşeron işçilerin insanca çalışma, insanca ücret ve diğer insan hakları güvence altına alınmalıdır.

ITUC ETUC