Image Map

2. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konferansı: Daha fazla örgütlenme, daha fazla mücadele

DİSK’in düzenlediği 2.Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konferansı, 24-25 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. 

Taksim Elite World Otel’de gerçekleşen konferansa, Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda uzmanın yanı sıra mücadele alanlarından temsilciler de katıldı.

DİSK 2. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konferansı, Genel Sekreter Cafer Konca’nın konuşmasıyla başladı. Konca konuşmasında tutuklu Üçüncü Havalimanı işçilerini selamladı

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan da açılış konuşmasında gelişmekte olan ekonomilerin genç nüfusuna insana yaraşır işler sunamadığına dikkat çekti ve “Dünyada işgücünün büyümeden aldığı pay giderek azalıyor. Eşitsizlikler büyüyor” dedi

Bugün Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanının tümüyle çöktüğünü söyleyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçi sağlığı ve iş güvenliği için örgütlenmenin önemine dikkat çekti ve “Tutuklu Dev Yapı İş Genel Başkanımız, İnşaat-İş yöneticileri ve havalimanı işçileri insanlık dışı çalışma koşullarına karşı insanlık onurunun simgesidir” dedi. Genel Başkanımız konuşmasında DİSK’in bu alana dair somut önerilerini de anlattı.

Öğretim görevlisi Aslı Odman “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Ülke Haritalaması” başlıklı sunuşunu yaparak İSİG alanında veri toplama ve örgütlenmeye dair somut önerilerde bulundu.

Hazard’s Campaign’den Hilda Palmer dünyada işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadele deneyimlerini anlattı ve “Sendikalaşma ve aktif sendikalar daha güvenli bir çalışma ortamı sağlıyor” dedi.

Doç.Dr. Aziz Çelik Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 100’üncü yılında örgütün yapısı, işleyişi ve sınırları ile ilgili bir sunuş yaptı.

ILO Kıdemli İSİG Uzmanı Valentin Mocanu, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ILO mevzuatına dair kapsamlı bir bilgilendirme yaptı

İş başmüfettişi Şeref Özcan, çeşitli ülkelerin İSİG alanındaki mevzuatlarını karşılaştıran ve değerlendiren bir sunuş yaptı

Konferansın ilk günü, görüş ve önerilerinin aktarıldığı bir forum ile sona erdi

DİSK 2. Uluslararası İSİG Konferansının ikinci günü, Dr. Ahmet Tellioğlu’nun meslek hastalıkları ile güvencesiz, örgütsüz çalışmanın ilişkisini ortaya koyan sunuşuyla başladı

DİSK-AR uzmanı Deniz Beyazbulut’un moderatörlüğünü yaptığı, Güvencesizlik ve Alan Deneyimleri başlıklı oturumda Prof.Dr. Nurcan Özkaplan ve Prof.Dr. Ester Ruben, AVM çalışanlarının, özellikle de kadın işçilerin çalışma koşullarını ve duygusal emeği anlattı

Güvencesizlik ve Alan Deneyimleri başlıklı oturumda, Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Ercüment Akdeniz, mülteci ve göçmen işçilerin, özellikle de çocukların korkunç çalışma koşullarını anlattı, ortak örgütlenmenin ve mücadelenin önemine dikkat çekti

Doç.Dr. Emre Gürcanlı inşaat sektörünün yapısı ve sektörde iş cinayetlerinin nedenleri üzerine bir sunuş yaptı

DİSK Basın Yayın Dairesi Müdürü Umar Karatepe, ekonomik krizin işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına olası etkilerini ve mücadele başlıklarını anlatan bir sunuş yaptı

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Örgütlenme, Mücadele ve Alternatif Sistem Yaklaşımları” başlıklı oturumun moderatörlüğünü DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı yaptı. Oturumda ilk olarak İSİG Meclisi Beslenme ve Çalışma Grubu bir sunuş yaptı.

İş Cinayetlerine Karşı Hukuki ve Pratik Mücadele başlığı altında da Vicdan ve Adalet Nöbeti / Adalet Arayan İşçi Aileleri birer konuşma yaparak ş cinayetlerinde cezasızlığa karşı, suçlu işverenlerin cezalandırılmasına yönelik mücadelenin iş cinayetlerini önlemedeki önemine dikkat çekti

İş Cinayetlerine Karşı Hukuki ve Pratik Mücadele başlığındaki oturumda birer konuşma yapan DİSK Dev Yapı İş ve İnşaat İş sendikaları temsilcileri, bu iş kolundaki mücadele deneyimlerini paylaştı ve herkesi 26 Kasım’da İstanbul’da düzenlenen Tutuklu Havalimanı İşçileri ile Dayanışma Gecesine ve 5 Aralık’taki duruşmaya çağırdı

DİSK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Daire Müdürü Tevfik Güneş, iki gün boyunca yapılan sunuşların, yapılan tartışmaların İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanındaki mücadele adına oldukça önemli katkılar sunduğunun altını çizerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İki günlük konferansımız, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca’nın konuşması ile son buldu. Konferansa emek veren herkese, tüm konuklara ve katılımcılara teşekkür eden Cafer Konca, Konferansta tartışılan tüm önerilerin DİSK’in kurullarında gündeme alınacağını ifade etti ve Konferanstaki sunuşların bir kitap haline getirileceğini söyledi.

 

 

ITUC ETUC