Image Map

DİSK 2. ULUSLARARASI İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONFERANSI

DİSK, İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında ikinci uluslararası konferansını düzenliyor.

24-25 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan 2. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konferansı’na yerli ve yabancı çok sayıda uzmanın yanı sıra mücadele alanlarından temsilciler de katılacak.

Uluslararası çapta işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında saygın bir yeri olan Hazard Campaign dergisinden Hilda Palmer ve Uluslararası Çalışma Örgütü işçi bürosu olarak faaliyet gösteren ILO ACTRAV kıdemli uzmanı Valentin Mocanu’nun da katılacağı Konferans, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini bir mücadele alanı olarak kavramakta ve bir mücadele programı için zemin oluşturma hedefini taşımaktadır.

Taksim Elite World Otel’de gerçekleşecek olan konferansın programı:

1.GÜN, Cumartesi

09.30 Kayıt

10.00 Açılış Konuşmaları

 • Numan Özcan ILO Türkiye Direktörü
 • Arzu Çerkezoğlu DİSK Genel Başkanı

10.30 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Ülke Haritalaması

 • Aslı Odman Öğretim Görevlisi

11.15 Kahve Arası

11.30 Dünyada İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Genel Durum

 • Hilda Palmer Hazards Campaign, İngiltere

12.30 Öğle Arası

13.30  100. Yılında ILO: Yapısı ve İşleyişi

 • Doç. Dr. Aziz Çelik Kocaeli Üniversitesi
 • Valentin Mocanu ILO Kıdemli İSİG Uzmanı

15.00 Kahve Arası

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı: Ülke Uygulamaları
 • Şeref Özcan İş Başmüfettişi

16.15 – 17.15 Forum

2.GÜN, Pazar

10.00 Meslek Hastalıkları: Dünyada ve Ülkemizde Genel Durum

 • Dr. Ahmet Tellioğlu İşyeri Hekimi, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi

10.45 Kahve Arası

11.00  Güvencesizlik ve Alan Deneyimleri

 • Moderatör: Deniz Beyazbulut DİSK-AR

AVM Mağazalarında Çalışma Koşulları

 • Prof. Dr. Nurcan Özkaplan
 • Dr. Ece Öztan

Mültecilerin ve Göçmenlerin Çalışma Koşulları

 • Ercüment Akdeniz Evrensel Gazetesi Haber Müdürü

12.30 ÖĞLE ARASI

13.30 Kriz Koşullarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

 • Umar Karatepe DİSK Basın Yayın Dairesi Müdürü

14.15 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Örgütlenme, Mücadele ve Alternatif Sistem Yaklaşımları

 • Moderatör: Kanber Saygılı DİSK Yönetim Kurulu Üyesi

İnşaat Sektörünün Yapısı ve Sektörde İş Cinayetlerinin Temel Nedenleri

 • Doç. Dr. Emre Gürcanlı 

İSİG Meclisi Beslenme ve Çalışma Grubu

 • Ahmet Sürücü

İş Cinayetlerine Karşı Hukuki ve Pratik Mücadele

 • Vicdan ve Adalet Nöbeti / Adalet Arayan İşçi Aileleri
 • DİSK/Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş Sendikaları temsilcileri

15.15 Kahve Arası

15.30 – 17.00 Forum

ITUC ETUC