Image Map

Gaziantep: Yoksullaşmaya, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadeleye

Gaziantep’te düzenlenen “Yoksullaşmaya, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadeleye” başlıklı panele DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da katıldı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin düzenlediği 18 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen panele konuşmacı olarak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik katıldı. Sendikaların, meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri de katıldığı panelde krize karşı ortak bir mücadele programı tartışıldı.

Panelde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, krizin faturasının işçilere kesilmeye çalışıldığını belirterek, “Her şeyden önce bu kriz dünyada ve Türkiye’de, işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara, gençlere vaat edeceği hiçbir şey kalmayan kapitalist sistemin krizidir. Bu kriz yıllardır bu ülkeyi yönetenlerin, 16 yıllık AKP iktidarının krizidir” dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasında şunları söyledi: “Bu ülkeyi yönetenlerin, siyasi iktidarın, cumhurbaşkanının programı,  onların bütün hedefleri, bu krizin tüm faturasını işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere kesmek üzere oluşturulmuştur. Krize karşı mücadele, aynı zamanda emek mücadelesidir. Krize karşı mücadele demokrasi mücadelesi, gelecek mücadelesidir, geleceğimizin mücadelesidir.”

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de, “Emekçilerin iş güvencesinin ellerinden alınması, uygulanan baskı politikaları, sermayenin kendi ömrünü uzatmak için aldığı önlemlerdir. Bugün ekonomik durum emeklileri yeniden çalışmaya zorlamaktadır. İşsizlik oranı reel anlamda %20 civarındadır, kayıt dışı çalışan işçi sayısı 10 milyona yakındır” diyerek tüm bunlara karşı ortak mücadelenin büyütülmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından bir foruma dönüşen etkinlikte, krize karşı ortak mücadele için Gaziantep’te atılacak adımlara dair görüşler dile getirildi.

Evrensel

Evrensel

Gaziantep Referans

ITUC ETUC