Image Map

GÖZALTINA ALINAN SENDİKA YÖNETİCİLERİ SERBEST BIRAKILSIN!

GÖZALTINA ALINAN SENDİKA YÖNETİCİLERİ SERBEST BIRAKILSIN!

KESK üyesi sendikaların yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması

26 Kasım 2018’de gerçekleşen ev baskınlarında çok sayıda sendika, demokratik kitle örgütü, siyasi parti yöneticisi ve avukat gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınanlar arasında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi sendikaların başkanları ve yöneticileri de bulunmaktadır. SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, Tüm Bel-Sen Genel Sekreteri Yılmaz Yıldırımcı ve MYK üyesi Adem Yavuz Kaya, Haber Sen eski MYK üyesi Ramazan Taş, Tüm Bel-Sen Denetleme Kurulu Başkanı Yusuf Güler kamu emekçilerini temsil eden sendika yöneticileridir. Herhangi bir soruşturmada çağrılmaları halinde faaliyetlerini savunmaktan çekinmeyecek sendika yöneticilerinin, evleri basılarak gözaltına alınması kabul edilemez.

Kamu emekçilerinin haklarını savunmak, sendikal faaliyet yürütmek suç değildir. Özellikle ekonomik krizin faturasının emekçilere kesilmek istendiği bir süreçte, “krizin bedelini ödemeyeceğiz” diyenlerin mücadelesi, bu gibi hukuk dışı yöntemlerle bastırılamaz.

Gözaltına alınan mücadele arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

ITUC ETUC