Image Map

“Sendikal Örgütlenmede Kadınlar” Toplantısı gerçekleştirildi

DİSK, Hollanda Sendikalar Konfederasyonu FNV ve Fas Kamu Sendikaları Konfederasyonu FNSA’nın kadın örgütü OFSAF arasında gerçekleştirilen “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” çalışmasının ilk toplantısı 18 Kasım 2018 Pazar günü DİSK Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

Akademisyenlerin ve emek ve meslek örgütü temsilcilerinin yan yana geldiği, sendikal örgütlenmede kadınlar ve kriz dönemlerinde kadınların talepleri üzerine tartışılan toplantıya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile DİSK üyesi sendikaların kadın yöneticileri ve çalışanları katıldı.

İki oturumdan oluşan çalışmanın ilk bölümünde kadın işçilerin sendikalarda daha fazla örgütlenmesi ve kadınların sendikalarda daha etkin olabilmesi açısından nelerin yapılabileceği sorusuna yanıt arandı. Forum şeklinde gerçekleşen tartışmada kadınların örgütlü oldukları alanlarda varlıklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasının ve güvence altına alınmasının gerekliliği, tüzük ve yönetmeliklerde yapılabilecek düzenlemeler gibi konular tartışıldı. Ayrıca sendikaların hem kadın hem de erkek üyelerine toplumsal cinsiyet eğitimi vermesinin önemi ve farklı sendikalar arasında kadın çalışması noktasında bir standart oluşturulmasının gerekliliği üzerine konuşuldu.

Çalışmanın ikinci kısımda ise “Kriz kıskacında kadınların talepleri” tartışıldı. Bu bölümde krizlerin sermayenin kendini yeniden örgütlediği dönemler olduğu ifade edildi. Yeniden örgütlenme sürecinde ise kadınların bir dayanışma ağının oluşturması üzerinden bir tartışma yürütüldü.

Öte yandan kriz döneminde taleplerin çok daha açık ve doğrudan olması gerekliliği üzerinde tartışıldı. Kriz açısından bir diğer önemli nokta ise devletin sosyal harcamaları kesmesi ve bu durumun kadınların nasıl etkilendiğine yönelik sonuçların altı çizildi. Tüm bu olumsuz gelişmelerin aynı zamanda kriz koşullarında örgütlenmenin de olanaklarını artırdığı vurgulandı. Kayıt dışı istihdama yönelik örgütlenme stratejilerinin tartışılmasının gerekliliği ifade edildi. Kriz ve travma yönetimi açısından dayanışma duygusunun güçlendirilmesi ve bu duygu etrafında bir örgütlenme politikasının inşa edilebilmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Toplantıda konuşulan başlıklar, önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek ikinci bir toplantı ile daha somut bir biçimde tartışılacak.

 

ITUC ETUC