Image Map

4+4 ZULMÜNE SON: EŞİT HAKLAR ve ÖZGÜR TOPLU PAZARLIK HAKKI!

4+4 ZAM ZULMÜNE SON VERİLSİN, TÜM KAMU İŞÇİLERİNE YAŞANACAK ÜCRET ZAMMI ve EŞİT HAKLAR

KAMUYA VE BELEDİYE ŞİRKETLERİNE GEÇİRİLEN TAŞERON İŞÇİLERE ÖZGÜR TOPLU PAZARLIK HAKKI

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun kamuya ve belediye şirketlerine geçirilen taşeron işçilerle ilgili açıklaması

Bilindiği gibi Aralık 2017’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı KHK’de önemli değişiklikler yapılarak taşeron şirketlerde çalışan işçilerin merkezi idareye ve yerel yönetimlerin belediye şirketlerine geçirilmesi öngörülmüştü.  Bu çerçevede 2018 yılında merkezi idarede sürekli işçi kadrosuna ve yerel yönetimlerde belediye şirketlerine geçirilen taşeron işçiler ücret açısından büyük mağduriyet yaşıyor.

Bu işçilerin Anayasa ile güvence altına alınmış toplu iş sözleşmesi hakları 375 sayılı KHK’da değişiklik yapan 696 sayılı KHK ile gasp edilmiştir (Bu kararname hükümleri 2018 yılında 7079 sayılı yasa ile kanunlaşmıştır). Özgür toplu pazarlık yerine tıpkı 12 Eylül darbesi döneminde olduğu gibi Yüksek Hakem Kurulu tarafından taşeron işçiler için bağıtlanan toplu iş sözleşmesinin mali ve sosyal hükümleri yüzbinlerce işçi için 2020 yılı ortasına kadar uygulanacaktır.

375 sayılı KHK çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre merkezi kamu idaresinde sürekli kadroya geçirilen taşeron işçiler 31 Ekim 2020 tarihine, belediye şirketlerine geçirilen taşeron işçiler ise 30 Haziran 2020 tarihine kadar Yüksek Hakem Kurulu tarafından saptanan ücret zamlarını alabiliyor.

YHK tarafından bağıtlanan toplu iş sözleşmesine göre 375 sayılı KHK kapsamındaki işçilerin 1 Ocak 2018 tarihindeki ücretlerine her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılmaktadır. Bu zamlar 2019 ve 2020 yılları için de aynı şekilde uygulanacaktır.

375 sayılı KHK kapsamındaki işçilerin 1 Ocak 2019 tarihindeki ücretlerine (2019 yılı için belirlenen yeni asgari ücret üzerinden) yüzde 4 zam yapılacaktır. Böylece 375 sayılı KHK kapsamındaki işçilerin ücretleri fiilen asgari ücret civarına mahkum edilecektir.

Merkezi idarelerde sürekli işçi kadrosuna geçen ve asgari ücretin yüzdelik fazlasına göre (%30, %50 fazlası gibi) ücret alan işçiler ise bugün daha fazla bir hak kaybıyla yüz yüzedir. Taşeronda çalışırken yaptıkları iş ve görevler nedeniyle bağlı olduğu şartname gereği asgari ücretin yüzdelik fazlasına göre ücret alan işçiler, yeni asgari ücret üzerinden ücretleri güncellenmediği durumda ücretleri yasal asgari ücret seviyesine düşecektir. Bir başka ifadeyle işçilere merkezi idarelerde taşeronda iken verilen asgari ücret farkı bugün kadroya geçtikleri için verilmeyecektir.

Belediye şirketlerine geçişleri yapılan işçiler için ise ortada halen bir hizmet alımı ilişkisi devam etmesi ve tabi bulundukları kamu ihale mevzuatı hükümleri uyarınca asgari ücret farkının ödenmesi bir zorunluluktur.

Tüm bu uygulamalar kadro yalanı adı altında yüzbinlerce işçinin esasında asgari ücrete mahkum edilmek istendiğini göstermektedir.

  • 4+4 zam uygulamasından acilen vazgeçilmeli ve 2018’de merkezi idareye ve belediye şirketlerine geçirilen işçilerin özgür toplu iş sözleşmesi haklarını sağlayacak yasal düzenleme yapılmalıdır.
  • Gerek sürekli işçi kadrosuna gerekse belediye şirketlerine geçişleri yapılan işçilerin ücretleri yeni asgari ücret üzerinden güncellenerek Ocak ayından itibaren ayrımsız tüm işçilere asgari ücret farkı yansıtılmalıdır.
  • Bu işçiler kamudaki eski sürekli işçilerle aynı ücretlere ve ücret zamlarına kavuşmalıdır. Merkezi idarelere sürekli işçi kadrosuna geçen tüm işçiler herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın 2019 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri kapsamına alınmalıdır.
  • Gerek merkezi idarelerde gerekse yerel yönetimlerde halen taşeronda çalışan tüm işçiler kamu işçisi olarak istihdam edilmelidir.
  • Belediye şirketlerine geçirilen işçilere başta ilave tediye hakları derhal verilerek belediyelerde gerçek kamu işçisi kadrosu sağlanmalıdır.

 

 

ITUC ETUC