Image Map

ASGARİ ÜCRET TESPİTİNDE TÜİK HESABINA UYULMUYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını 13 Aralık 2018 günü gerçekleştirdi. Komisyon 20 Aralık 2018 Perşembe günü üçüncü toplantısını yapacak. Gerçekleşecek toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından komisyona bir işçinin geçiminin asgari tutarına ilişkin rakam sunulması bekleniyor. TÜİK Asgari Ücret Tespit Komisyonuna her yıl bir işçinin geçimi için gerekli besin içi ve besin dışı harcamalara ilişkin asgari tutarı hesaplayıp sunuyor. Ancak bugüne kadar komisyona sunulan TÜİK hesaplamasına hiç uyulmadı.

Asgari ücret yıllardır TÜİK hesaplamasından düşük saptanıyor

TÜİK tarafından komisyona sunulan asgari ücret hesaplaması ile saptanan net asgari ücret arasında bazı yıllarda yüzde 35’e yakın fark ortaya çıkmaktadır (Tablo).

Tablo: Brüt ve Net Asgari Ücret ile TÜİK’e Göre Asgari Ücret (2003-2018)

Kaynak ve açıklama: Brüt ve net asgari ücretlerde yılın başındaki asgari ücret miktarı esas alınmıştır. TÜİK tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonuna sunulan tutarlar basından derlenmiştir.

2003’ten bu yana Komisyon tarafından belirlenen miktar, TÜİK tarafından sunulan asgari ücretin altında kaldı. 2017 Kasım ayında TÜİK tarafından komisyona sunulan asgari ücret hesaplaması 1894 TL iken, Komisyon asgari ücreti 1603 TL olarak saptadı.  2017 yılı asgari ücret hesaplamasında da benzer şekilde TÜİK hesabı ile Komisyon kararı arasında 265 TL fark vardı (Grafik). Asgari Ücret Tespit Komisyonu TÜİK tarafından sunulan hesaplamalara bugüne kadar uymadı. Böylece asgari ücret giderek geçim ücretinden uzaklaştı.

Grafik: Asgari Ücrette TÜİK ve Komisyon Farkı

Bir devlet kurumu olan TÜİK’in bu hafta sunacağı raporun baz ücret olarak kabul edilmesi ve asgari ücretin TÜİK hesabı üzerine enflasyon ve büyüme beklentisi eklenerek ve net olarak hesaplanması gerekir.

  • Asgari ücret geçim ücret olmalıdır.
  • Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.
  • Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.
  • Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalıdır.
  • Asgari ücret bütün çalışanlar için ortak saptanmalıdır.
  • Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.
  • Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.

Asgari ücretin enflasyon karşısında korunması için,

Asgari ücretin milli gelir artışından yararlanması için,

Asgari ücretin geçim ücreti olabilmesi için,

Asgari ücrette yaşanan kayıpların giderilmesi için,

İŞÇİLERİN KRİZE KARŞI KORUNMASI İÇİN,

ASGARİ ÜCRET NET 2800 TL OLMALIDIR!

DİSK-AR’ın hazırladığı “Asgari Ücret Gerçeği” başlıklı rapora PDF formatında ulaşmak için görsele tıklayınız.

 

ITUC ETUC