Image Map

Aydın Kuşadası’nda “krize karşı emeğin savunması” tartışıldı

DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı, DİSK önceki dönem Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK Emekli Sen Genel Başkanı Veli Beysülen katıldığı, DİSK Emekli Sen Kuşadası Şubesi tarafından düzenlenen panelde ekonomik krize karşı emeğin savunması tartışıldı.

9 Aralık 2018 Pazar günü Kuşadası Erkan Yücel sahnesinde düzenlenen paneli, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve DİSK Emekli Sen üyelerinin yanı sıra, siyasi partilerden, emek ve meslek örgütlerinden, demokratik kitle örgütlerinden temsilciler de izledi.

DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı, derinleşen krizin sonucu olarak artan enflasyona ve işsizliğe dikkat çekti ve bu olumsuz tablo karşısında halkın yüzde 99’unu koruyacak sosyal politikaların önemine işaret ederek, bu doğrultuda ortak mücadele deneyimlerini anlattı.

ITUC ETUC