Image Map

HAVALİMANI İŞÇİLERİNİN İNSANCA YAŞAMA VE ÇALIŞMA TALEBİNİ SAVUNACAĞIZ! 5 ARALIK’TA GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİNDEYİZ!

HAVALİMANI İŞÇİLERİNİN İNSANCA YAŞAMA VE ÇALIŞMA TALEBİNİ SAVUNACAĞIZ!

5 ARALIK’TA GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİNDEYİZ!

Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut’un da yargılandığı üçüncü havalimanı işçilerinin davasıyla ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Cafer Konca’nın açıklaması

İnsanca yaşamak, çalışmak ve çalışırken ölmemek için mücadele eden inşaat işçileri ve sendika yöneticileri 2.5 aydır Silivri Hapishanesinde tutuluyorlar.

31’i tutuklu, 31’i de denetimli serbestlikle serbest bırakılan ve aralarında DİSK Dev Yapı İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut ve 4 İnşaat-İş yöneticisinin de bulunduğu 62 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacaklar.

5 Aralık 2018 günü saat 09.30’da Gaziosmanpaşa Adliyesinde görülecek olan davada yargılanması gereken sendika yöneticileri ve işçiler değildir. Resmi rakamlara göre 52 işçinin canını alan çalışma koşullarına direnmek, haklarını savunmak suç değildir. Sendikal faaliyet yürütmek suç değildir.

Yeni havalimanı inşaatında ve genel olarak çalışma yaşamında işlenen suçlar bellidir:

İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almadan işçi çalıştırmak suçtur!

İş cinayetlerini örtbas etmek, iş cinayetlerinde ölen işçilerin sayısını gizlemek, iş cinayetlerinin faillerini korumak suçtur!

Ücretleri düşük gösterip sigorta primlerini çalmak suçtur!

Vergi kaçırmak suçtur!

Sigorta primlerini çalan, vergi kaçıran patronlara teşvik vermek suçtur!

İşçileri kölelik koşullarında çalıştırmak suçtur!

Sendikalı işçileri işten atmak suçtur!

İşçiler sendikalı oldukları için işten atılırken görevini ihmal etmek, hatta bilerek isteyerek bu hukuksuzluğa göz yummak suçtur!

Anayasal güvence altındaki grev hakkını gasp etmek suçtur!

Üçüncü havalimanında asıl suçlular, işçilerin en temel haklarını gasp eden patronlardır; işçilerin her biri “suç duyurusu” niteliğinde olan taleplerine kulaklarını kapatanlardır; suçlu patronları değil işçileri tutuklayanlardır; 52 işçinin öldüğü kölelik düzeni şartları altında çalışmalarına cevaz veren devletin yetkili kurumlarıdır.

5 Aralık 2018 günü asıl suçlular değil sendika yöneticileri ve inşaat işçileri yargılanacak. Türkiye işçi sınıfının insanca yaşama ve insanca çalışma talebi yargılanacak.

Bu dava hepimizin! Bu dava Türkiye işçi sınıfının!

DİSK olarak 5 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 09.30’da Gaziosmanpaşa Adliyesinde olacak, tutuklu Genel Başkanımızı, sendika yöneticilerini, inşaat işçilerini ve haklı taleplerini omuz omuza savunacağız!

ITUC ETUC