Image Map

İzmir’de “Olağanüstü Koşullarda Yerel Seçim ve Demokrasi” paneli

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen ‘Olağanüstü Koşullarda Yerel Seçim ve Demokrasi’ başlıklı panelde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu kriz koşullarında emeği koruyacak, demokrasiyi kuracak bir yerel yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu söyledi.

9 Aralık 2018 Pazar günü Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşen panelin moderatörlüğünü Prof.Dr. Nilgün Toker yaparken panelin konuşmacıları DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, HDP İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç, CHP 26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve EMEP MYK üyesi Levent Tüzel idi.

 

DİSK Gıda-İş üyesi TARİŞ işçileri de salona ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz’ sloganları ile girdi.

“Demokrasi birikimini ortadan kaldıran, krizin etkisinin çok daha ciddi bir şekilde hissedildiği bir dönemde” yerel seçimlere gidildiğinin altını çizen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Demokrasiyi ve emeğin hakkını koruyacak bir yerel yönetimden yanayız” dedi.

Neoliberal politikaların çöküşüyle beraber bu düzenin yerel yönetim anlayışının da çöktüğünü ifade eden Arzu Çerkezoğlu, bu düzenin reçetesi olmadığını ancak işçi sınıfının yerel yönetimlere dair reçetesinin başlıklarını, “Sermayenin yıkıcı politikalarına karşı emekten yana kamucu, halkçı bir yerel yönetim” ve “Halkın söz sahibi olduğu, karar mekanizmalarına katıldığı bir yerel yönetim” olarak sıraladı. Belediye hizmetlerinin kamu hizmeti olduğunu hatırlatan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu belediyelerde taşeron çalışmanın tümüyle ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

ITUC ETUC