Image Map

Küresel İşçi Anketi

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) 2018 yılı küresel kamuoyu araştırmasına göre dünya genelinde işçiler geçinmekte zorlanıyor, işini kaybetme endişesi yaşıyor ve fikirlerinin siyasette dikkate alınmadığına inanıyor.

Hükümetlerin düşük ücretler ve güvencesiz işlerle mücadeledeki başarısızlığı siyasete duyulan güveni tehdit ediyor!

ITUC adına YouGov araştırma şirketi tarafından yürütülen 2018 Küresel Araştırması’nın sonuçları Kopenhag’ta düzenlenen ITUC Dünya Kongresi vesilesiyle açıkladı.

Copenhagen – Denmark, December 01, 2018 — International Trade Union Confederation – 4th ITUC World Congress ‘Building Workers’ Power’ at Bella Center — Photo: © HorstWagner.eu / ITUC

Araştırma kapsamında işçilere maaşları, yaşama koşulları, iş güvenliği ve siyasete ilişkin görüşleri soruldu. Araştırma sonuçlarına göre:

  • İşçilerin % 59’u ay sonunu zor getiriyor, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve sürekli borç içinde yaşıyor.
  • İşçilerin yaklaşık dörtte biri işinin güvencesiz olduğuna inanıyor.
  • İşçilerin sadece % 37’si fikirlerinin siyasette temsil edildiğini düşünüyor.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow araştırmayı şöyle yorumluyor: “İşçiler, maaşlarıyla geçinmekte zorlanıyor. Dört kişiden biri işini kaybetme korkusu yaşıyor. Şirketlerin açgözlülüğüne dayanan küresel ekonomik modeli çalışanları dikkate alacak şekilde değiştirmemiz gerekiyor.”

“Hükümetler, seçmenlere, özellikle de işçilere saygı duymuyor. Çalışma hayatındaki insanların % 59’u ay sonunu getirmek için mücadele veriyor, kıt kanaat geçiniyor. İşçi ailelerinin neredeyse üçte biri siyasette temsil edilmediğini düşünüyor. Sendikalar olarak ücretleri yükseltmek ve ekonominin kurallarını işçiler lehine değiştirmek zorundayız. Bunu yaparken eşitlik, asgari yaşam ücreti ve sosyal güvenlik gibi araçlar kullanmalıyız. ”

“İşçiler, iklim, teknoloji, savaşlar veya göç nedeniyle çalışma hayatında meydana gelen değişikliklerden olumsuz biçimde etkileniyorlar. Küresel ekonomik kriz sırasında batan bankaları kurtarmak için yükü bizim sırtımıza yüklediler. Şimdi de işçileri sömüren ve vergi kaçıran büyük şirketlerin yarattığı olumsuz sonuçlarla bizim baş etmemizi istiyorlar. Hükümetler, kendi halklarının çıkarlarını değil tekelci şirketlerin karlarını koruyorlar. Pek çok hükümet adil bir vergi sistemi kurmakta, asgari ücret yoluyla adil gelir dağılımını tesis etmekte, sosyal güvenlik sistemlerini güçlendirmekte yetersiz kalıyor. İşçilerin toplu pazarlık hakkını daraltıyorlar ve hayati öneme sahip kamu hizmetlerini küçültüyorlar. Bunun sonucunda işçilerin üçte biri hükümetlerin onları dikkate almadığına inanıyor.”

ITUC Küresel İşçi Anketi için yapılan araştırmalar kapsamında 15 Ekim – 6 Kasım tarihleri arasında Brezilya, Bulgaristan, Danimarka, Hindistan, Endonezya, Meksika, Fas, Portekiz, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD’de anketler gerçekleştirildi. Her ülkede en az 1.000 katılımcı ile görüşme yapıldı. Ülke ortalamaları alındı ve nüfusa göre oranlandı.

https://www.ituc-csi.org/ITUC-Global-Poll-2018

ITUC ETUC