Image Map

“İşsizlik fonu işveren fonuna dönüştü”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun İşsizlik Fonu ve kadın istihdamı konularında FOX Haber’e yaptığı açıklamalar…

ITUC ETUC