Image Map

Çalışma Bakanlığına ziyaret

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Savfet Yahyaoğlu, Sosyal İş Genel Başkanı Metin Ebetürk, Tümka İş Genel Başkanı Muammer Çifçiler ve Deriteks Sendikası Genel Başkanı Musa Servi’den oluşan bir heyet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti.

30 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen ziyarette 6356 sayılı sendikalar kanununun yarattığı sorunlar ve çalışma yaşamındaki temel meseleler ele alındı.

Görüşmede, işkolu birleşmeleri nedeniyle yetki barajının altında kalan sendikalara üye onbinlerce işçinin önemli hak kayıplarına uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı vurgulanırken, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Taşerondan kadroya ve belediye şirketlerine geçen işçilerin karşı karşıya kaldığı adaletsizliklerin ve hak kayıplarının da gündeme getirildiği görüşmede, özgür toplu sözleşme düzeni için adım atılması istendi.

Toplantıda ayrıca İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanına dair DİSK’in çözüm önerileri de dile getirildi.

ITUC ETUC