Image Map

Fas’ta “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” toplantısı

Konfederasyonumuz DİSK ile Hollanda Sendikalar Konfederasyonu FNV ve Fas Kadın Örgütü OFSAF arasında “Kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Hayır” çalışmasının ilk uluslararası toplantısı Fas’ın Rabat kentinde 15-19 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Fas Sendikalar Konfederasyonu UMT üyesi Tarım ve Orman İşçileri Sendikası (FNSA) ve kadın örgütü OFSAF’ın ev sahibi olduğu etkinliğe DİSK adına Genel-İş Sendikası İstanbul Konut İşçileri Şube Başkanı Nebile Irmak Çetin, Genel-İş İstanbul 3 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Karaçimen, proje koordinatörü Elif Sinirlioğlu veDİSK uzmanlarından Deniz Beyazbulut katıldı.

Toplantının ilk gününde her üç ülkedeki kadınların çalışma koşulları ve kadının toplumsal yaşamdaki yeri üzerine karşılıklı tartışmalar yürütüldü. Her bir ülkede kadınların yaşadığı ortak sorunlar ve deneyimler paylaşıldı. Farklı iş kollarından toplantıya katılan kadın işçilerin işyerlerindeki sorunları aktardığı toplantıda çözüm yolları da tartışıldı.

Toplantının ikinci günü sendikaların gerçekleştirdiği kadın çalışmaları deneyimlerinin aktarımıyla başladı. Kadın işçilerin yaşadıkları sorunlar ve bunların çözüm yöntemleri ile ilgili yapılması gerekenler üzerine tartışmaların yürütüldüğü oturumda “OFSAF” isimli bir dernek kurarak sendika içerisinde ayrı bir kadın çalışması alanı yaratabilen FNSA Sendikasının deneyimleri tartışmaların temel gündemini oluşturdu. Toplantının kapanışında ise önümüzdeki dönemde sendikal mekanizmalarda kadınların varlığını güçlendirmek konusunda çalışmaların devam edilmesine yönelik tartışmalar yürütüldü.

ITUC ETUC