Image Map

ILO’da çalışanları kim temsil edecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yıl toplanacak ILO Genel Kurulu ile ilgili olarak işçi ve memur konfederasyonlarını toplantıya çağırdı. ILO konferansında çalışanları hangi konfederasyonun temsil edeceği ve ILO sözleşmelerinin ihlal edilmesi gibi konuların ele alındığı toplantıda DİSK’i Genel Sekreter Cafer Konca temsil etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz yıl düzenlenen ILO 107. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda hiçbir istişare yapmaksızın, ILO Tüzüğüne aykırı bir şekilde Memur-Sen’i ILO konferans delegesi olarak belirlemiş, Konferans Yetki Tespit Komisyonu ise bu uygulamayı sert bir şekilde eleştirmişti. Konferans sonunda yayımlanan Yetki Tespit Komitesine Raporu ise ders niteliğinde olmuştu.

DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, konuşmasına Türkiye’de çalışma hayatını düzenleyen pek çok yasanın ILO Sözleşmeleri’ne aykırılığını vurgulayarak başladı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin bir ilke imza attığını belirten Konca, Türkiye’nin işçi delegesi belirlerken ILO tüzüğünü ihlal ettiğini söyledi. ILO Anayasası’nın 3. Maddesinin Konferansa katılacak hükümet dışı temsilcilerin belirlenmesi için özel bir prosedür öngördüğünü aktaran Konca, “üye ülkeler, (…) mevcut olan çalışanların ve işverenlerin en fazla temsil yetkisine sahip endüstriyel/sendikal örgütlerle anlaşarak belirlemeyi taahhüt ederler.” hükmünü hatırlattı. ILO Anayasası’nda yer alan bu hükümler doğrultusunda Türkiye işçi delegesinin Konfederasyonlarla istişare yaparak belirlenmesi gerektiğini söyleyen Konca, geçtiğimiz yıl herhangi bir istişare yapılmadığını, bu sürecin adeta bir oldubittiye getirildiğini söyledi.

Türkiye tarafından çalışan kesimini temsil etmesi için seçilen Memur-Sen’in delegeliğine karşı gerek Uluslararası Sendikal Konfederasyonu (ITUC) gerekse ILO İşçi Grubu nezdinde büyük bir tepkinin ortaya çıktığını dile getiren Konca, Memur-Sen’in üye sayısının şüpheli bir şekilde hızla artması, sendikal hak ihlalleri ve kamu sektöründeki kitlesel işten çıkartmalara sessiz kalması gibi olgularla bağımsız bir sendika olmadığının komite raporlarına yansıdığını açıkladı.

Bakanlığın düzenlediği toplantının önemli olduğunu dile getiren DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, bu toplantıların ilgili tarafların katılımıyla çalışma yaşamına dönük reform çalışmalarıyla devam etmesi gerektiği ümit ettiğini belirtti.

ITUC ETUC