Image Map

Adana’da “Kadın Emeği ve Hakları” paneli

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlama programı çerçevesinde Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen “Kadın Emeği ve Hakları” başlıklı panele DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da katıldı.

6 Mart 2018 Çarşamba günü Seyhan Oteli Balo Salonunda gerçekleşen panelin açılış konuşmasını yapan Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, kadınların yaşam haklarının ihlal edildiğini, Ocak ayında 43, Şubat ayında ise 31 kadının erkek şiddetine uğrayarak öldürüldüğünü hatırlattı ve şiddet, istismar olaylarının önemli bir bölümünün de adliyelere taşınmadığını dile getirdi. Konuşmanın ardından oturumu yöneten Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Ceyda Esay Büyükdağ da, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir mücadele ile önlenebileceğini ifade etti.

Panelde, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Kadın Emeği, Hakları ve Örgütlenme”, Doç. Dr. Esra Köten “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği”, Doç. Dr. Sevilay Çelenk “Erkek Şiddeti ve Medya” ve Öğr. Üyesi Dr. Sezer Ayvaz “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet, Dil ve Siyaset” konuları hakkında sunumda bulundu.

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı ve istihdam oranlarının AB ve OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığına çok düşük olduğunun altını çizen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Türkiye’de her 10 kadından yalnızca 3’ü istihdam edilirken, kriz sürecinde de işsizliğin kadınları daha fazla etkilediğini verileriyle ortaya koydu. Çalışma yaşamında ücret eşitsizliğinin de devam ettiğini vurgulayan Çerkezoğlu, “Kadın emeğini güvencesizliğe sürükleyen, ekonomik krizin bedelini kadınlara yüklemeye çalışan, kadına yönelik şiddeti teşvik edecek boyutlara ulaştıran tüm politikalara karşı kadınlar mücadeleye devam ediyor” dedi.

ITUC ETUC