Image Map

KRİZ BÜYÜRKEN EKMEĞİMİZ KÜÇÜLÜYOR!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamları ve ekonomik verilerine dair bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

  • Türkiye ekonomisi 2018 son çeyreğinde yüzde 3 küçüldü!

  • İşçiler kriz nedeniyle daha az kazanıp daha az harcamak zorunda kaldılar.

  • Krizle baş etmenin yolu bir yandan hukuk devleti diğer yandan sosyal politikalar ve sosyal devlet uygulamalarıdır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 son çeyrek ve 2018 yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (büyüme) verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi 2018 son çeyreğinde yüzde 3 küçülürken 2018 yıllık büyüme oranı yüzde 2,6’ya geriledi.

Yüzde 2,6’lık büyüme, Yeni Ekonomik Programda (YEP) hükümet tarafından öngörülen yüzde 3,8’lik büyümenin çok altında kaldı. Hükümetin büyüme hedefi tutmadı.

Türkiye ekonomisi 2017 son çeyreğinde yüzde 7,3; 2017’de ise yıllık yüzde 7,4 büyümüştü. Yıllık ekonomik büyümenin yüzde 7,4’ten 2,6’ya gerilemesi ekonomik krizin bütün boyutlarıyla tescil edilmesi anlamına geliyor.

2018 son çeyreğinde sanayi yüzde 6,4 küçülürken, inşaattaki küçülme yüzde 8,7 oldu. Bu tablo özellikle bu iki sektörde istihdamın daralması ve işsizliğin yükselmesi sonucunu yaratacak.

Kriz büyürken ekmeğimiz küçülüyor, ekonomi küçülüyor

Kriz emeğiyle geçinenlerin harcamalarını ve dolayısıyla geçim koşullarını olumsuz etkiledi. TÜİK verilerine göre hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2018 son çeyreğinde yüzde 8,9 oranında azaldı. Oysa 2017 yılı son çeyreğinde hane halkı tüketim harcamaları yüzde 6,3 oranında artmıştı. 2017 yılında hanehalkı yıllık nihai tüketim harcaması yüzde 6,1 oranında artmışken, 2018 yılında hanehalkı tüketim harcamaları yüzde 1,1’e geriledi. Ülkeyi yönetenler “kriz mriz yok” derken evlerimize giren ekmeğimiz, soframızdaki lokmamız yılın son dört ayında gözle görülür derecede azaldı.

İşçiler ve tüm emeğiyle geçinenler kriz nedeniyle daha az kazanıp daha az harcamak zorunda kaldı

TÜİK verileri krizin emekçilerin milli gelir içindeki payının da gerilediğini gösterdi. 2016 yılında işgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 36,5 iken 2018’de yıllık 33,9’a geriledi. 2018 son çeyreğinde işgücü ödemelerinin payı ise 31,2 olarak gerçekleşti. Emekçilerin milli gelirden aldığı pay sürekli düşmekte, böylece krizin bedeli emekçilerin omuzlarına yüklenmektedir.

Ekonomik kriz bir yandan da işçilerin gelirlerinin düşmesine yol açarken, diğer yandan işsizlik sürekli artıyor

TÜİK’in 2018 yılına ait ekonomik büyüme verileri krizin resmen tescili anlamına geliyor. Kriz artık çuvala sığmıyor. Türkiye yüksek enflasyon içinde bir ekonomik küçülme yaşıyor. Son TÜİK verileri ekonomik durgunluğun ve küçülmenin artık saklanamaz olduğunu gösteriyor.

Bu tablonun en vahim sonucu işsizlikteki artıştır. DİSK olarak işsizlikteki vahim gidişata aylardır dikkat çekmekteyiz. 15 Mart’ta açıklanacak olan Aralık 2018 işsizlik verileri çok daha vahim olacaktır. Ekonomideki küçülme işçilerin, çalışanların ekmeğini de küçültecek ve ücretler eriyecek ve alım gücünün düşmesine yol açacaktır.

Bugün yaşadığımız ekonomik krizin sebebi bugüne kadar izlenen siyasal ve ekonomik politikalardır. Aynı politikalarda ısrar ederek krizle mücadele edilemez.

Hükümeti pembe tablolar çizmekten vazgeçmeye ve kriz gerçeği ile yüzleşmeye çağırıyoruz. Krizle baş etmenin yolu bir yandan hukuk devleti uygulamalarına ağırlık vermekle, diğer yandan güçlü sosyal politikalar ile mümkündür. Hukuksuzluklardan ve otoriter-baskı rejiminden vazgeçilmeli, ekonomik ve sosyal alanda piyasacı-neoliberal politikalar yerine halkın çoğunluğunun çıkarlarını gözeten, yüzde 99’u merkeze alan sosyal politikalar benimsenmelidir.

EMEĞİN HAKLARINI VE DEMOKRASİYİ SAVUNMAK İÇİN OMUZ OMUZA!

ITUC ETUC