Image Map

DİSK’in 1 Mayıs 2019 afiş ve bildirileri çıktı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK’in 1 Mayıs 2019 afişleri ve bildirisi çıktı.

“Memleket isteriz, iş-adalet-özgürlük olsun!”

DİSK Basın Yayın Dairesi tarafından hazırlanan 1 Mayıs 2019 afişleri ve bildirileri yayınlandı. Orijinali 1978 yılında DİSK tarafından düzenlenen yarışmada ödül alan afiş, 2019 Türkiye’sine uyarlanarak kullanıldı. Afişin orijinali ve tasarımın sahibine ait bilgiler 1980 darbesi ile birlikte ne yazık ki kayboldu. İki ayrı afiş kullanan DİSK, bu yılın sloganı olarak Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket İsterim” şiirini kullandı. DİSK’in bildirisinin ön yüzünde afiş tasarımı tekrar kullanılırken, arka yüzünde “Bu memleketin gerçek sahiplerine, işçilere, emekçilere, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlere” 1 Mayıs meydanlarında buluşma çağrısı yer aldı.

Afişlere ve bildiriye yüksek çözünürlüklü olarak ulaşmak için görsellerin üstüne; bildiriye PDF formatında ulaşmak için ise buraya tıklayın.

Afiş 1

Afiş 2

Bildiri ön

Bildiri arka

ITUC ETUC