Image Map

Halkın İradesine Saygı, Seçme ve Seçilme Hakkına Saygı, İstanbul’a Saygı


DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla biraraya gelen sendika, meslek örgütü ve demokratik kitle örgütleri  yerel seçimler sonrası yaşanan sürece ilişkin olarak bir basın açıklaması yaparak “Halkın İradesine Saygı, Seçme ve Seçilme Hakkına Saygı, İstanbul’a Saygı” talebini dile getirdi.

17 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 14.00’de, İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu Çağlayan Adliyesi’nde gerçekleşen basın açıklamasına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, DİSK önceki dönem genel başkanları Kani Beko ve Süleyman Çelebi, DİSK üyesi sendikaların genel başkanları, genel merkez ve şube yöneticileri ve DİSK’li işçiler de katıldı.

Açıklamada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Seçimlerin muhatabı kuşkusuz öncelikle siyasi partilerdir. Bir ülkede seçim süreçlerinin muhatabı aynı zamanda o ülkenin işçileridir, emekçileridir, işsizleridir, kamu çalışanlarıdır, kadınlardır, gençleridir”  dedi.

Çerkezoğlu tarafından okunan ortak basın metni şöyle:

Türkiye’de yerel seçimlerin üzerinden 15 gün geçmiş, ancak başta İstanbul olmak üzere bir çok yerde yurttaşların sandıktan çıkan iradesinin gereği yerine getirilmemiştir.

İstanbul’da sandıkların açılmasının ardından yaşananlar, bir hakkın kullanımı sınırını aşmış, yurttaşların iradesine karşı devletin tüm kurumlarını seferber ettiği tehlikeli bir girişime dönüşmüştür. Ayrıca aday olma süreçlerinde hukuki gerekleri taşıyanların seçildikten sonra seçilme haklarının engellenmesi de tümüyle hukuksuzdur.

Yargı başta olmak üzere devletin kurumlarının, yurttaşların seçme ve seçilme hakkına yönelik haksız, hukuksuz, adaletsiz müdahaleleri, “partiye göre hukuk” pratikleri kabul edilemez.

Seçim sonuçlarına saygı göstermeyen bu anlayışın ekonomik, demokratik, sosyal hiçbir hak talebimize de saygı göstermeyeceği aşikardır.

Süreç uzadıkça “seçimle gelenin seçimle gitmeyeceği” kanaatinin her gün biraz daha pekişmesi, ülkemize telafisi zor büyük zararlar vermektedir.

Ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin çok ciddi sorunları varken, ülkemizi yönetenler sorunları derinleştiren yaklaşımlarından acilen vazgeçmeli, yargı kurumları hukuka ve kendi içtihatlarına uygun kararlar almalıdır.

Halkın iradesine saygı gösterin, seçme ve seçilme hakkına saygı gösterin, İstanbul’a saygı gösterin.

 

ITUC ETUC