Image Map

MEMLEKETİMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN HAYDİ 1 MAYIS’A!

2019 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü İstanbul programıyla ilgili olarak 26 Nisan Cuma günü  Kadıköy Süreyya Operası önünde bir basın açıklaması yapılarak, 1 Mayıs günü, saat 12.00’da Bakırköy Pazar alanında buluşuma çağrısı yapıldı.

1 Mayıs Tertip Komitesi adına DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

MEMLEKETİMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN

HAYDİ 1 MAYIS’A!

Halkın yüzde 99’una ekonomik krizin bedelini ödetip, bir avuç patronu besleyenlere karşı 1 Mayıs’a!

2 milyonun üzerinde yeni işsiz yaratan ekonomik krizin sorumlusu iktidardan hesap sormak için 1 Mayıs’a!

İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki paraları 7.5 milyon işsiz için değil, patronları ve bankaları kurtarmak için kullanan adaletsiz düzene karşı 1 Mayıs’a!

Kıdem tazminatı hakkımıza “fon” adı altında göz koyanlara, işten çıkarmaları kolaylaştırmaya çalışanlara dur demek için 1 Mayıs’a!

Bireysel Emeklilik Sistemini zorunlu hale getirip ücretlerimizden kesinti yapmak isteyenlere “çek elini cebimden” demek için 1 Mayıs’a!

İşçiden-emekçiden kesip bankalara kaynak aktarmaya çalışanları durdurmak için 1 Mayıs’a!

Biz işçiler, emekçiler, emekliler  zamlarla yoksullaşırken, enflasyon ücretlerimizi eritirken, vergi yükünü bizlerin sırtına yıkanlara karşı adalet için 1 Mayıs’a!

“Bedenimiz, kimliğimiz, emeğimiz bizimdir” diyen kadınlar, tacize, tecavüze ve kadın cinayetlerine karşı 1 Mayıs’a!

Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) haksız hukuksuz biçimde milyonları işinden edenlere karşı çalışma hakkı için 1 Mayıs’a!

Kendileri “çift dikiş” kıyak emeklilik keyfi sürerken, Emeklilikte Yaşa Takılanlara “türedi” diyenlere, bu hakkı teslim etmek bir yana emekliliği daha da zorlaştırma planı yapanlara karşı 1 Mayıs’a!

Doğayı yok ederek, tarımı bitirerek, kentleri yağmalayarak, işçileri öldürerek sermayeyi büyüten bu barbarlık düzenine karşı 1 Mayıs’a!

Hapishaneleri muhaliflerle, akademisyenlerle, gazetecilerle, siyasetçilerle dolduranlara karşı, yasal hakları dahi uygulamayan bir rejime karşı hak-hukuk-adalet için 1 Mayıs’a!

Gençlerin ve çocukların umutlu olduğu, dillerin ve inançların eşit olduğu, kimsenin cinsiyeti, cinsel yönelimi, kimliği, inancı sebebiyle ikinci sınıf yurttaş olmadığı bir memleket için 1 Mayıs’a!

Barış, kardeşlik ve eşit yurttaşlık için 1 Mayıs’a!

1 Mayıs günü, saat 12.00’da Bakırköy Pazar alanında buluşuyoruz!

Emeğimize, ekmeğimize, işimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkmak için HAYDİ 1 MAYIS’A!

 

ITUC ETUC