Image Map

“Tehdit Altındaki Demokrasimizi Savunmak Varlık Nedenimizdir”

Emek ve meslek örgütleri ile çeşitli kuruluşlar, İstanbul seçimleriyle ilgili İstanbul Barosunda ortak açıklama yaparak “Tehdit altındaki demokrasimizi savunmak varlık nedenimizdir” dedi. Açıklamaya DİSK adına Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı katıldı.

DİSK, KESK, TMMOB İKK, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Geleceğimiz İçin Muhasebe Yap Platformu ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği “Demokrasi İçin Dayanışma” kararını açıkladı.

23 Mayıs 2019, Perşembe günü, İstanbul Barosu Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında “Herkes için adalet, herkes için vicdan, herkes için demokrasi talep ediyoruz.” denildi. “Seçimin değil YSK kararın şaibeli” olduğu ifade edilen açıklamada, demokrasimizin tarihin hiçbir evresinde olmadığı kadar ciddi bir tehdit altında olduğu, 23 Haziran seçimlerinin sadece bir Belediye Başkanı seçimi olmadığı vurgulandı.

Basın açıklamasının tamamı şöyle:

Sayın Basın Mensupları;

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 6 Mayıs 2019 tarihinde alınan karar ile, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ve yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Bu karar, hukukun evrensel kabule ulaştırılmış temel ilkelerinden, Anayasadan, kanundan ve bizzat YSK’nın kendi içtihatlarından temellenmek yerine, siyasal iktidarın baskılarıyla alınmıştır. Aynı zamanda AKP’nin Genel Başkanı sıfatını da taşıyan Sayın Cumhurbaşkanı’nın karar öncesindeki ifade ve üslubu kararın bu yönde oluşmasındaki en önemli etkendir.

Nitekim, çok da merak etmediğimiz ve ancak dün açıklanabilen YSK’nın gerekçeden yoksun gerekçeli kararına egemen olan yaklaşımların hukuksal temellerden kopuk içeriği de, bize seçimin değil, bu kararın şaibeli olduğunu anlatması bakımından yeterli olmuştur.

ADALET, DEMOKRASİ, VİCDAN ADINA KAYGILIYIZ.

Bu yaklaşımlardan hareketle, yaşadığımız sorunu değerlendiren Meslek Odaları, Sendikalar ve Kuruluşlar olarak, ağır bir vicdan muhasebesi ile karşı karşıya olduğumuzu saptamak suretiyle, adaletsizliğin ulaştığı boyut itibariyle ciddi tehditler altında bulunan demokrasimiz için dayanışma kararı almış bulunmaktayız.

Bu sorun bizim açımızdan öncelikle adalet arayışını zorunlu kılmıştır. Yargının bağımsız ve tarafsız olması gerekirken, giderek siyaset stratejilerinin taktik alanı olarak kullanılması, sadece yargıda değil, yurttaşların adalete dair güven ve inançlarında da ciddi kayıplara neden olmaktadır. YSK kararı, yaşamakta olduğumuz bu adalet yitiminin, sandığa düşen payından başka bir şey değildir. Meslek Odaları, Sendikalar ve Kuruluşlar olarak, yurttaşları arasında en küçük bir ayrım yapmayan, hiçbir yerden emir ve talimat almayan, hukuku ve vicdanı pusula sayan bir yargı sistemi ile bu sistemi uygulayacak yargıçlar istiyoruz. Hukuksuzluğun yargı eliyle meşrulaştırıldığı bir geçmişle mücadele ederken, bu anlayışın ve uygulamaların geleceğe de taşınmasına seyirci kalmayacağız.

Adaletsizliğin kök saldığı bir ortamın, demokratik kurum ve kurallara sahip olamayacağını bellemiş bütün bileşenlerimiz, içinde bulunduğumuz zaman diliminin, demokrasimiz açısından da ciddi tehditler taşıdığı kanısındadır. Uzun bir süreçten bu yana, bizzat iktidar odaklı hak ihlalleri ve bu ihlallere yönelik olarak takınılan antidemokratik tavır, çok ciddi kaygıları beslemek için yeterli iken, bu kez de YSK tarafından seçimlerin yenilenmesine yönelik olarak alınan bu karar, demokrasinin en temel enstrümanı olan sandığa kadar vardırılan bir tehdidi ifade etmektedir. Aynı YSK’nın seçilmiş 6 Belediye Başkanı ve 56 Belediye Meclis Üyesi için KHK ihracını gerekçe göstererek verdiği karar da aynı tehdit içeriklidir. Çünkü bu kararlarla sandığın işlevi kısıtlanmış, “değiştirme” özelliği yitirilmiştir. Bu yitimin, giderek hangi sonuçları doğuracağını benzer ülkelerdeki deneyimlerle gözleyen Bileşenler olarak, gidişata müdahale etmeyi varlık nedenimiz diye tanımlamaktayız. Uğrunda mücadele verme kararlılığını sergilediğimiz demokrasimizi feda edersek, geleceğimizi biçimlendirme hakkımızın kalmayacağını biliyoruz.

Ve nihayet bu birlikteliğimiz, özü itibariyle vicdanlara da seslenmektedir. Kararı savunmaya çaba gösterenlerin mahçup ifadelerinde tatmin aramak yerine, vicdanı örgütlemeyi amaçlayarak, onyıllardır uğraş verdiğimiz demokrasimizin halk eliyle gelişen ferasetine çıkış aramaktayız. Bu bağlamda, sorunu siyasal partiler temelinden kopararak yurttaşların vicdanına terketmeyi, herkesin vicdan muhasebesi yapması gerektiğini vurgulamayı, sorumluluk aldığımız görevlerin gereği sayıyoruz.

Sonuç olarak, demokrasimizin tarihin hiçbir evresinde olmadığı kadar ciddi bir tehdit altında olduğunu, 23 Haziran seçimlerinin sadece bir Belediye Başkanı seçimi olmadığını, onun ötesinde anlamlar taşıdığını saptayan Meslek Odaları, Sendikalar ve Kuruluşlar olarak, demokrasi için dayanışma kararı aldığımızı duyuruyoruz.

Bu uğurda toplum kesimlerinin ayrıştırılmadan, ötekileştirilmeden sevgi ile bütünleşmesini sağlayacak bir dayanışmadan söz ediyoruz. Bu mücadelemizi geleceğe taşımak ve birliktelik sağlamak konusunda kararlıyız. Vicdan, adalet ve demokrasi ekseninde buluşmanın, sadece bu değerleri korumakla kalmayacağını, bizi çağdaş ve özgür dünyaya taşıyacak temel birliktelik olacağını biliyoruz.

Herkes için adalet, herkes için vicdan, herkes için demokrasi talep ediyoruz.

Saygılarımızla

İstanbul Barosu
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu – DİSK
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu – KESK
İstanbul Eczacı Odası
İstanbul Tabip Odası
İstanbul Dişhekimleri Odası
İstanbul Veteriner Hekimler Odası
Geleceğimiz İçin Muhasebe Yap Platformu
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

ITUC ETUC