Image Map

Katledilişinin 38. yılında Kenan Budak unutulmadı

Konfederasyonumuz üyesi İlerici Deri-İş Sendikası Genel Başkanı Kenan Budak, katledilişinin 38. yılında mezarı başında anıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK önceki dönem genel başkanlarından Rıdvan Budak, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı, Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Tekstil Genel Başkanı Kazım Doğan, sendikalarımızın merkez ve şube yöneticileri, DİSK’li işçiler, Budak ailesi ve Kenan Budak’ın yol arkadaşlarının katıldığı anma töreni saygı duruşu ile başladı.

Saygı duruşunun ardından ilk sözü Budak’ın mücadele arkadaşları aldı. Kenan Budak’ın yaşamından ve işçi sınıfı için verdiği mücadeleden söz edilen konuşmada, bugün 38 yıl öncekine benzer bir kavşakta olduğumuz vurgulandı, Kenan Budak’ın mücadelesinin daha ileriye taşınması gerektiği belirtildi.

Budak’ın mücadele arkadaşlarının ardından söz alan İzmir milletvekili Serpil Kemalbay, 12 Eylül rejiminin asıl hedefinin işçi sınıfının kazanılmış haklarını gasp etmeyi ve örgütlerini dağıtmayı hedefleyen 24 Ocak kararlarını hayata geçirmek olduğunu, Kenan Budak’ın da bir işçi önderi olarak bu politikalara karşı mücadele ettiğini belirtti.

Mücadele arkadaşlarının ardından söz alan DİSK önceki dönem genel başkanlarından Rıdvan Budak, konuşmasına ülkemizin içinde bulunduğu süreci değerlendirerek başladı. “Meselesi ve hedefi ‘demokrasi’ olanları bir çizgide buluşturma zamanıdır.” diyen Budak, Kenan Budak’ı katleden 12 Eylül rejiminin işçi sınıfının örgütlerine çok ciddi bir saldırıda bulunduğunu, ancak bugün iktidarda olanların 12 Eylül’cülerden en ufak bir zarar görmediğini belirtti. “Ülkeyi haramilerden acilen kurtarmak gereklidir” diyen Budak, sözlerini Kenan Budak’ın ailesi adına anmaya katılanlara teşekkür ederek tamamladı.

Rıdvan Budak’ın ardından söz alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Tarih bugün iki sebeple işçi sınıfını göreve çağırmaktadır” diyerek sözlerine başladı. Birinci olarak, Kenan Budak’ı katleden 12 Eylül rejiminin ülkede kurumsallaştırdığı neoliberal rejimin tüm yaldızlarının döküldüğünü ve işçi sınıfına dönük yıkıcı etkilerinin her gün yaşandığını belirten Çerkezoğlu, ekonomik krizlerin ve işçi sınıfının kazanılmış haklarına yönelik saldırıların sebebinin neoliberalizmin girdiği kriz olduğunu ifade etti. İkinci sebep olarak olarak ülkenin tüm demokrasi birikimini ortadan kaldırmaya çalışan AKP iktidarının artık gerilemeye, karanlıkların aydınlanmaya başladığını söyleyen Çerkezoğlu, tüm bu sebeplerle bugün omuz omuza mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Çerkezoğlu, “Kıdem tazminatının fona devri başta olmak üzere işçi sınıfının kazanılmış haklarına yönelen saldırılara var gücümüzle direneceğiz. Kenan Budak’ın mezarı başında, O’na vereceğimiz söz budur.” diyerek sözlerini noktaladı.

Anma töreni, Kenan Budak’ın mücadele arkadaşlarının okuduğu şiirler ve Budak’ın mezarına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

ITUC ETUC