Image Map

4. Emek Tarihi Konferansı Çağrı Metni

Konferans Çağrı Metni

EMEK TARİHİ KONFERANSLARI IV

“Türkiye’nin Yakın Tarihinde Emek, Toplum ve Siyaset: 1980-2002”

DİSK, Tarih Vakfı ve TÜSTAV’ın ortak çabalarıyla düzenlenmesi kararlaştırılan Emek Tarihi Konferansları dizisinin ilki Kasım 2013’te “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Bağlamında, Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları”, ikincisi Ekim 2015’te “Osmanlı İmparatorluğu’nda İşçi Sınıfının Oluşumu”, ve üçüncüsü ise Ekim 2017’de “Emek ve Cumhuriyet: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi’ne Eleştirel Bakışlar, 1923-1980” başlıkları altında gerçekleştirilmişti.

14 – 15 Aralık 2019 tarihlerinde Emek Tarihi Konferansları dizisinin dördüncüsü “Türkiye’nin Yakın Tarihinde Emek, Toplum ve Siyaset, 1980-2002” başlığı ile gerçekleştirilecektir.

İki gün sürecek konferans boyunca, Türkiye’de işçi sınıfının ve emek-sermaye mücadelelerinin;

  • Toplumsal üretim ilişkilerinde ortaya çıkan dönüşüm sonucunda emeğin metalaşması, denetim altına alınması ve yabancılaşma süreçlerinde yaşanan değişikliklerden nasıl etkilendiği,
  • Devlet biçiminin neoliberal yeniden yapılandırılması sürecinde nasıl şekillendiği ve bu süreci ne derecede belirleyebildiği,
  • Siyasal İslam’ın, Kürt hareketinin ve feminizmin yükselişi ve politik-ekonomik krizler ile ilgili nasıl bir konum aldığı,
  • Uluslararası siyasi düzendeki köklü değişikliklerden ve neoliberal düzenin uluslararası inşası sürecinden nasıl etkilendiği tartışılacaktır.

Konferans dili Türkçedir. Tebliğ sunmak isteyen katılımcıların özgeçmişleriyle beraber 250 – 500 kelimelik sunum özetlerini, oturum önerisinde bulunmak isteyenlerin oturumun başlığını, katılımcılarının özgeçmişlerini ve sunum özetlerini 19 Ağustos 2019 tarihine kadar, [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Kabul edilen tebliğ önerileri 2019 Ekim ayı ortasında açıklanacaktır. Sunumlar, son halleriyle, 18 Kasım 2019 tarihine kadar, [email protected] adresine iletilmelidir.

İstanbul dışından gelen katılımcıların kısıtlı bir bölümünün yol ve/veya barınma masrafları konferans çağrıcıları tarafından karşılanabilir. Katılımcıların bu konudaki ihtiyaçları başvurularında belirtildiği takdirde dikkate alınacaktır.

ITUC ETUC